Bór wilgotny

Bór wilgotny (Bw) – siedlisko występujące na przejściu między borem mieszanym świeżym a borem bagiennym, w obniżeniach terenu na glebach glejobielicach. Woda gruntowa występuje dość płytko (ok. 1,3 m). Powierzchnię gleby pokrywa próchnica typu mor wilgotny lub mursz wysoki.

Bór wilgotny
Symbol Bw
Tereny nizinne
Gleby glejobielicowe
Gatunki główne sosna zwyczajna, w krainach II i IV również świerk pospolity
Gatunki domieszkowe brzoza brodawkowata, brzoza omszona
Gatunki podszytowe kruszyna pospolita, jarząb pospolity
Typ siedliskowy lasu

Głównym gatunkiem drzewostanu jest sosna zwyczajna, w II i IV krainie przyrodniczo-leśnejświerk pospolity. Domieszkę stanowią brzoza brodawkowata i omszona. W podszyciu rosną kruszyna pospolita i jarząb pospolity.

Gatunki runa różnicujące bór wilgotny od boru świeżego:

Gatunki częste:

Bór wilgotny występuje we wszystkich krainach nizinnych na tarasach rzecznych, szczególnie w Krainie Mazursko-Podlaskiej i Mazowiecko-Podlaskiej.

Udział siedliska boru wilgotnego w ogólnej powierzchni leśnej Polski wynosi ok. 2%.

Linki zewnętrzneEdytuj