Bór wilgotny

Bór wilgotny (Bw) – siedlisko występujące na przejściu między borem mieszanym świeżym a borem bagiennym, w obniżeniach terenu na glebach glejobielicach. Woda gruntowa występuje dość płytko (ok. 1,3 m). Powierzchnię gleby pokrywa próchnica typu mor wilgotny lub mursz wysoki.

Bór wilgotny
Symbol

Bw

Tereny

nizinne

Gleby

glejobielicowe

Gatunki główne

sosna zwyczajna, w krainach II i IV również świerk pospolity

Gatunki domieszkowe

brzoza brodawkowata, brzoza omszona

Gatunki podszytowe

kruszyna pospolita, jarząb pospolity

Typ siedliskowy lasu

Głównym gatunkiem drzewostanu jest sosna zwyczajna, w II i IV krainie przyrodniczo-leśnejświerk pospolity. Domieszkę stanowią brzoza brodawkowata i omszona. W podszyciu rosną kruszyna pospolita i jarząb pospolity.

Gatunki runa różnicujące bór wilgotny od boru świeżego:

Gatunki częste:

Bór wilgotny występuje we wszystkich krainach nizinnych na tarasach rzecznych, szczególnie w Krainie Mazursko-Podlaskiej i Mazowiecko-Podlaskiej.

Udział siedliska boru wilgotnego w ogólnej powierzchni leśnej Polski wynosi ok. 2%.

Linki zewnętrzneEdytuj