Błąd bezwzględny

Błąd bezwzględny – różnica pomiędzy wartością zmierzoną a wartością rzeczywistą

przy czym wartość rzeczywista zwykle[1] nie jest znana[2]. Może być ona określona w sposób przybliżony, na przykład jako wynik teoretycznych obliczeń, średnia arytmetyczna z dużej liczby pomiarów, założony parametr w procesie technologicznym albo wynik pomiaru przyrządem o znacznie większej dokładności.

Pomiar zawsze obarczony jest błędem pomiarowym, ponieważ dokonywany jest za pomocą przyrządu pomiarowego (np. woltomierza, amperomierza, suwmiarki) o skończonej dokładności.

Wartość błędu może zostać również obliczona według podanej klasy miernika analogowego. Błąd bezwzględny pomiaru oblicza się wówczas z wykorzystaniem wzoru:

gdzie:

klasa,
zakres.

Oznacza to, że w każdym punkcie podziałki danego miernika może wystąpić błąd mieszczący się w granicach wartości mierzonej

Jeżeli przyrząd pomiarowy wyposażony jest w podziałkę i nie jest podana klasa przyrządu (np. linijka, kątomierz, mechaniczna waga szalkowa, mechaniczny stoper), niepewność pojedynczego pomiaru nie może być mniejsza od wartości wyznaczonej przez najmniejszą odległość między działkami podziałki.

W błędach systematycznychEdytuj

W przypadku błędu systematycznego, jeżeli jego wartość jest przewidywalna i znana (na przykład wynika ze znanej zmiany temperatury), wartość błędu bezwzględnego ze zmienionym znakiem jest nazywana „poprawką”. Po dodaniu poprawki do wyniku pomiaru   otrzymuje się wartość skorygowaną o błąd systematyczny. Poprawka może mieć wartość ujemną lub dodatnią, w zależności od czynnika wpływającego na zmianę wartości pomiaru.

W błędach losowychEdytuj

W przypadku błędów losowych, inaczej niż w błędach systematycznych, nie jest istotne, czy odchylenie wyniku pomiaru od wartości oczekiwanej nastąpiło w górę, czy w dół, dlatego rozpatruje się moduł błędu bezwzględnego:

 

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Marian Kampik: Opracowanie wyników pomiaru – analiza błędów. Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny; Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki, 2017-03-24. s. 1. [dostęp 2018-04-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-04-11)].
  2. Henryk Szydłowski (red.): Teoria pomiarów. Wyd. II. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978, s. 13.

BibliografiaEdytuj

  • Henryk Szydłowski (red.): Teoria pomiarów. Wyd. II. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978.