Błąd pierwszego rodzaju

Błąd pierwszego rodzaju (błąd pierwszego typu, alfa-błąd, ang. false positive) − błąd polegający na odrzuceniu hipotezy zerowej, która w rzeczywistości nie jest fałszywa. Oszacowanie prawdopodobieństwa popełnienia błędu pierwszego rodzaju oznacza się symbolem α (mała grecka litera alfa) i nazywa poziomem istotności testu.

Termin false positive jest często używany w odniesieniu do oprogramowania antywirusowego, które omyłkowo klasyfikuje „zdrowy” plik jako zainfekowany.

Zobacz też edytuj