Błąd (prawo karne)

(Przekierowano z Błąd w prawie karnym)

Błąd w prawie karnym – różnica między obiektywną rzeczywistością a odbiciem tej rzeczywistości w świadomości człowieka.

Błąd może występować w postaci:

  • urojenia – gdy w obrazie świadomości sprawcy pojawiają się pewne elementy, które nie występują w rzeczywistości,
  • nieświadomości – gdy sprawca nie obejmuje swoją świadomością określonych stanów rzeczy, które jednak w rzeczywistości występują.

W polskim Kodeksie karnym z 1997 roku wyróżnia się trzy rodzaje błędu: