Błękitna krew

Zobacz też: inne znaczenia.

Błękitna krewzwiązek frazeologiczny określający przynależność do rodziny arystokratycznej. U osób tych płynąć miała krew tegoż koloru. Powiedzenie to zapewne wiązać należy z jasnym, bladym odcieniem skóry osób przynależących do warstwy arystokracji. Przy bladej, delikatnej skórze żyły są bardziej widoczne, a płynąca w nich krew w świetle dziennym przybiera faktyczne odcienie błękitu.

Określenie to kojarzone było w niektórych kręgach bardzo negatywnie. W okresie rewolucji w Rosji określenie bławatnoj – niebieski (niebieskiej krwi), stało się symbolem zepsucia i stosowano je jedynie wobec najcięższych kryminalistów.

Frazeologizm ten zyskał dużą popularność. Powstały utwory, w których wykorzystano go w samym tytule:

Według teorii niektórych historyków, błękitna krew była synonimem choroby, która występowała u bogaczy jedzących ze srebrnej zastawy, myjących się w srebrnych naczyniach wywołując argyrię, zwaną srebrzycą. Przedawkowanie srebra w organizmie powoduje nieodwracalne zmiany; widocznym objawem jest niebieski kolor skóry. Łatwo więc wywnioskować, że ta choroba imała się tylko szlachty, która połykała cząsteczki srebra wraz z jedzeniem, a nie chłopów, którzy jedli z drewnianych naczyń. Osoba, która zachorowała na nią, przez całe życie ma skórę w kolorze błękitnym.

Zobacz teżEdytuj

  • hemocyjanina – niebieski w postaci utlenowanej barwnik krwi niektórych bezkręgowców