Bałkan (też Bałkany, Bałkanidy) – system gór fałdowych na Półwyspie Bałkańskim. Część północnego pasma alpidów zawarta między przełomem Dunaju w Żelaznej Bramie a wybrzeżem Morza Czarnego. Przedłużenie Karpat na południu i Gór Pontyjskich na zachodzie.

W skład Bałkanu wchodzą:

Bałkan ma w większej części przebieg równoleżnikowy, jedynie jego zachodni skraj skręca na północ. Na północy Bałkan opada w zapadliskową Nizinę Naddunajską. Na południu poprzez zapadlisko Niziny Górnotrackiej i podobnych obniżeń graniczy z hercyńskim Masywem Rodopskim.

Przynależność Gór Wschodnioserbskich do Bałkanu jest kwestionowana. Wielu geografów uznaje je za skrajną południową część Karpat, co ma swoje uzasadnienie w ich budowie geologicznej.

Bibliografia edytuj

  • B.F. Dobrynin Geografia fizyczna Europy Zachodniej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1954
  • B.Ž. Milojević Jugosławia. Zarys geografii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958
  • Henryk Maruszczak Bułgaria, w: Antoni Wrzosek (red.) Geografia Powszechna. Tom III. Europa (bez ZSRR), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965
  • Adam Malicki Jugosławia, w: Antoni Wrzosek (red.) Geografia Powszechna. Tom III. Europa (bez ZSRR), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965
  • Henryk Maruszczak Bułgaria, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971
  • Adam Malicki Jugosławia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974
  • Henryk Górski, Wanda Jędrzejewska (red.) Atlas geograficzny, wyd. XIV, PPWK Warszawa 1979 ISBN 83-7000-011-8
  • Krystyna Jawecka, Krystyna Zalewska (red.) Mapa przeglądowa Europy. Bułgaria. Skala 1:1 000 000, PPWK Warszawa 1984
  • Krystyna Jawecka, Teresa Zakrzewska (red.) Mapa przeglądowa Europy. Jugosławia. Skala 1:1 000 000, PPWK Warszawa-Wrocław 1984/85