Baildon-Briestwell

Pałac Baildonów w Łubiu

Baildon-Briestwellśląska rodzina przemysłowców i posiadaczy ziemskich wywodząca się ze Szkocji.

DziejeEdytuj

Rodzina wywodziła się z niewielkiej osady Baildon w hrabstwie York. Najstarszym znanym przedstawicielem był szeryf Hugo (XII w.). Pierwszym przedstawicielem na Śląsku był John Baildon (1772−1846) − inżynier, twórca nowoczesnego hutnictwa. Był budowniczym pierwszych pieców hutniczych na koks. Uczestniczył w budowie wielu hut na terenie dzisiejszego zagłębia górnośląskiego, m.in. Huty Baildon w Katowicach.

Po śmierci Johna spadkobiercą został syn Artur (1822−1909), który w 1881 r. uzyskał pruska nobilitację. Do odziedziczonych dóbr: Bełk i Pogrzebień, dokupił jeszcze kilka innych: Łubie, Ptakowice, Zbrosławice. Zamieszkał w powstałym po 1860 r. pałacu w Łubiu. Aleksander (1859−1887) jedyny syn Artura, zmarł jeszcze za życia swego ojca.

Spadkobiercą majątku śląskich Baildonów został Erwin Bergwelt, syn Alicji Baildon (starszej córki Artura) i pruskiego kapitana piechoty Alfreda Bergwelta. W 1910 r. Erwin otrzymał szlachectwo wraz z prawem do połączenia nazwisk (von Bergwelt-Baildon) oraz herbów swych rodziców.

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj