Bakteriemia

Bakteriemia - zakażenie krwi bakteriami, stwierdzone ich wyizolowaniem, może nie mieć żadnych następstw i powikłań. W przeciwieństwie do sepsy nie ma objawów klinicznych wynikających z obecności drobnoustroju we krwi.

Zakażenia bakteryjne, nie określone
ICD-10 A49.9

Zobacz teżEdytuj