Balastowanie – w terminologii żeglarskiej przeciwdziałanie momentowi przechylającemu jednostkę będącemu wynikiem oddziaływania wiatru z ożaglowaniem. Może być wykonywane przez załogę poprzez przejście na burtę nawietrzną oraz np. wykorzystanie trapezu lub zapewnione przez odpowiednio umieszczony ciężar zwany balastem.

Załoga balastująca jacht
Komputerowy system sterowania balastowaniem na zbiornikowcu

Na statkach handlowych i okrętach terminem tym określa się czynności zmierzające do wyrównywania lub regulacji zanurzenia, przechyłu i przegłębienia statku za pomocą napełniania lub opróżniania zbiorników balastowych.

Zobacz też

edytuj