Balia (baleja) – drewniane naczynie do prania bielizny. Wykonane z drewnianych klepek, okrągłe, płytkie, szerokie. Podobnie jak beczka, balia miała obręcze drewniane (z leszczyny) lub z taśmy stalowej zwanej bednarką. Rzemieślnik wytwarzający balie nazywał się bednarzem.

Balia i tara