Baltazar Adrian Bełchacki

Baltazar Adrian (Adrian Baltazar) Bełchacki z Glendzianowa herbu Topór (ur. w 1660 roku – zm. 6 maja 1715 roku) – kasztelan biecki w latach 1710-1715, podczaszy chełmski w latach 1689-1702, wielkorządca krakowski od 1 lipca 1692 roku do 30 czerwca 1702 roku, starosta lipnicki w latach 1705-1715, dworzanin królewski w latach 1680-1689, rotmistrz w latach 1680-1715, podwojewodzi lelowski w latach 1681-1686, wicesgerent grodzki krakowski w latach 1685-1695.

Marszałek sejmiku województwa krakowskiego w 1702 i 1707 roku[1]. Jako poseł województwa krakowskiego był uczestnikiem Walnej Rady Warszawskiej 1710 roku[2].

W 1697 roku był elektorem Augusta II Mocnego z księstw oświęcimskiego i zatorskiego.

BibliografiaEdytuj

  • Suffragia województw i ziem koronnych i W. X. Litewskiego zgodnie na [...] Augusta II obranego króla polskiego [...] dnia 27 VI i przy poparciu wolnej elekcjej jego [...], s. 7.
  • Urzędnicy województwa krakowskiego XVI–XVIII wieku. Spisy. Oprac. Stanisław Cynarski i Alicja Falniowska-Gradowska. Kórnik 1990, s. 211.

PrzypisyEdytuj

  1. Franciszek Leśniak, Wielkorządcy krakowscy XVI-XVIII wieku, Kraków 1996, s. 273-274.
  2. Volumina Legum, t. VI, Petersburg 1860, s. 99.