Bank Towarzystw Spółdzielczych

Bank Towarzystw Spółdzielczych powstał w 1909[1] roku jako spółka akcyjna spółdzielni kredytowych z główną siedzibą w Warszawie. Pierwszym prezesem banku był Zygmunt Chrzanowski. Kapitał założycielski wynosił milion rubli. Bank miał oddziały w Warszawie i Wilnie.

Papier wartościowy Banku Towarzystw Spółdzielczych.

W latach 1912–1917 przy ulicy Jasnej w Warszawie według projektu Jana Heuricha powstała reprezentacyjna siedziba banku, znana jako „Dom pod Orłami”.

PrzypisyEdytuj

  1. Teresa Orzeszko: Banki spółdzielcze w Polsce. Ekonomiczne i finansowe warunki rozwoju. Poznań: 1998. ISBN 83-86808-35-7. s. 36.

BibliografiaEdytuj

  • Ryszard Kowalczuk: Papiery wartościowe banków na ziemiach polskich w latach 1871–2000. Warszawa: Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny SA, 2000.
  • Teresa Orzeszko: Banki spółdzielcze w Polsce. Ekonomiczne i finansowe warunki rozwoju. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 1998. ISBN 83-86808-35-7.