Barbara, imię świeckie Aleksandra Iljiniczna Tretjak (ur. 4 marca 1947 w Dremajłowce) – rosyjska mniszka prawosławna, przełożona Monasteru Tołgskiego od czasu jego reaktywowania w 1988.

Barbara
Aleksandra Tretjak
Ihumenia
Kraj działania

Rosja

Data i miejsce urodzenia

4 marca 1947
Dremajłowka

Przełożona Monasteru Tołgskiego
Okres sprawowania

od 1988

Wyznanie

prawosławne

Kościół

Rosyjski Kościół Prawosławny

Inkardynacja

Eparchia jarosławska

Śluby zakonne

19 grudnia 1975

Odznaczenia
Order Honoru Order Przyjaźni

Życiorys edytuj

Uzyskała średnie wykształcenie, w wieku osiemnastu lat podjęła pracę w fabryce włókna syntetycznego w Kijowie[1]. Jak sama podała we wspomnieniach, jej rodzina była głęboko wierząca. W dzieciństwie spotykała się ze schiarchimandrytą Nikiforem, uczniem św. Laurentego Czernihowskiego i z jego błogosławieństwa, będąc uczennicą szkoły podstawowej, zaczęła śpiewać i czytać w cerkwi. Do monasterów wstąpiła jej siostra, w 2014 przełożona Monasteru Jeleckiego w Czernihowie z imieniem Nektaria, oraz brat, archimandryta Teodozjusz[2].

Życie zakonne rozpoczęła osiem lat później, wstępując jako posłusznica do monasteru Opieki Matki Bożej w Kijowie. W klasztorze była regentką chóru cerkiewnego. Ukończyła również kursy przygotowujące do zawodu pielęgniarki dziecięcej. 19 grudnia 1975 złożyła wieczyste śluby mnisze, przyjmując imię zakonne Barbara i wyjechała do Monasteru Gornieńskiego w En Kerem, gdzie żyła przez kolejne siedem lat[1]. Następnie wróciła do macierzystego monasteru w Kijowie, podejmując równocześnie naukę na wydziale dyrygentury cerkiewnej w seminarium duchownym w Moskwie. W 1988 została wyznaczona na dziekankę Monasteru Tołgskiego, który w tym samym roku został zwrócony Rosyjskiemu Kościołowi Prawosławnemu po dziesięcioleciach od zamknięcia[1]. Była zarazem jedyną mniszką we wspólnocie – towarzyszyły jej wyłącznie posłusznice, które nie miały żadnych doświadczeń w życiu zakonnym[2]. W tym samym roku otrzymała prawo noszenia krzyża z ozdobami, a następnie została mianowana przełożoną reaktywowanej wspólnoty z godnością ihumeni[1].

Kierowała odbudową zniszczonego Monasteru Tołgskiego, restauracją jego świątyń i tworzeniem w nim nowej żeńskiej wspólnoty mniszej[1] (przed likwidacją był to klasztor męski[3]), która była zarazem pierwszym nowo otwartym żeńskim monasterem w Rosji po 1917[2]. Otworzyła przy monasterze dom dziecka i gospodarstwo[1]. Za swoją działalność na rzecz Cerkwi była wielokrotnie nagradzana odznaczeniami cerkiewnymi: orderem św. Olgi II stopnia (1994) i III stopnia (2002), drugim krzyżem z ozdobami (1997), orderem św. Sergiusza z Radoneża III stopnia (2007) i I stopnia (2012), medalem św. Eufrozyny Połockiej (2010), Złotym Medalem Apostoła Bartłomieja (2012)[1], orderem św. Eufrozyny Moskiewskiej (2014)[4]. Otrzymała również odznaczenia świeckie: Order Przyjaźni (2000), Złoty Medal Rosyjskiego Funduszu na rzecz Pokoju (2003), Order Honoru (2010), medal „Za pracę na rzecz ziemi jarosławskiej” II stopnia (2012)[1].

Przypisy edytuj