Barbara Bogdańska-Pawłowska

polska ekonomistka, harcmistrzyni

Barbara Bogdańska-Pawłowska, z d. Marciniak, ps. Druhna Basia (ur. 19 czerwca 1928 w Brzozowie, zm. 8 listopada 2012 w Olsztynie[1]) – polska ekonomistka, instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego, harcmistrzyni, twórczyni i wieloletnia przewodnicząca Ogólnopolskiego Ruchu Programowo-Metodycznego „Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich” (1991–2011), członkini Rady Naczelnej ZHP (1985–1989), wiceprzewodnicząca Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP (1990–2001), Honorowy Obywatel Fromborka i Gminy Grunwald.

Barbara Bogdańska-Pawłowska
Druhna Basia
Ilustracja
Data i miejsce urodzenia

19 czerwca 1928
Brzozów

Data i miejsce śmierci

8 listopada 2012
Olsztyn

Stopień instruktorski

harcmistrzyni

Data przyrzeczenia harcerskiego

28 czerwca 1946

Nr krzyża harcerskiego

920 seria XVI

Organizacja harcerska

Związek Harcerstwa Polskiego

Przewodnicząca
„Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich”
Okres sprawowania

od 12 maja 1991
do 15 stycznia 2011

Poprzednik

Następca

Przemysław Padrak

Członkini Rady Naczelnej ZHP
Okres sprawowania

od 1985
do 1989

Wiceprzewodnicząca
Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP
Okres sprawowania

od 1990
do 2001

Odznaczenia
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Złoty Krzyż Zasługi Srebrny Krzyż Zasługi Medal 30-lecia Polski Ludowej Medal Komisji Edukacji Narodowej Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”

Życiorys edytuj

Wykształcenie i praca zawodowa edytuj

W latach 1948–1952 studiowała na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie, uzyskując dyplom na Wydziale Handlowym. Po ukończeniu studiów wróciła do rodzinnego Brzozowa, gdzie pracowała m.in. jako starszy inspektor kredytowy w Banku Rolnym, a następnie jako sekretarz i zastępca przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej. Od 1962 roku, po zmianie miejsca zamieszkania, kierowała Komisją Planowania Gospodarczego Powiatowej Rady Narodowej w Działdowie. W 1968 roku zamieszkała w Olsztynie i rozpoczęła pracę w Wojewódzkiej Radzie Narodowej.

Działalność harcerska edytuj

 
Bogdańska-Pawłowska i Rafał M. Socha w trakcie XXXVIII Sejmiku „Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich” (17 lipca 2009)

Do Związku Harcerstwa Polskiego wstąpiła 10 września 1938 roku w Brzozowie. Po zakończeniu II wojny światowej, 15 listopada 1945 roku, reaktywowała II Drużynę Harcerek im. Marii Konopnickiej działającą przy Gimnazjum i Liceum w Brzozowie, zostając jej drużynową. W dniu 28 czerwca 1946 roku złożyła przyrzeczenie harcerskie na ręce hm. Bronisława Nogi.

Rozkazem Głównej Kwatery Harcerstwa L. 8/59 z dnia 1 kwietnia 1959 roku została mianowana harcmistrzynią, następnie została powołana na funkcję Komendantki Hufca ZHP Brzozów.

W październiku 1962 roku przeprowadziła się z Brzozowa do Działdowa. Od 1964 roku była komendantką szczepu przy Liceum Ogólnokształcącym i Technikum Ekonomicznym w Działdowie, objęła również kierowanie referatem starszoharcerskim w Komendzie Hufca ZHP Działdowo.

 
Bogdańska-Pawłowska w trakcie uroczystości 600-lecia bitwy pod Grunwaldem (17 lipca 2010)

W latach 1967–1973 uczestniczyła w Operacji 1001 – Frombork. Od 1969 roku kierowała Sztabem Kopernikowskim przy Komendzie Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP, pełniła również funkcję komendantki Zgrupowania Obozów Olsztyńskich we Fromborku. W uznaniu pracy na rzecz Fromborka została wyróżniona tytułem Honorowego Obywatela Fromborka (nr legitymacji 218)[2] oraz Złotą Odznaką Honorową „Zasłużonym dla Warmii i Mazur” (1973).

We władzach chorągwianych edytuj

W 1959 roku została wybrana na zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Chorągwi Rzeszowskiej ZHP, w latach 1960–1962 była przewodniczącą komisji. W 1974 roku została wybrana przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP (w latach 1975–1992 Chorągwi Olsztyńskiej) – funkcję tę pełniła przez 30 lat. W latach 2004–2006 była członkinią Komendy Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP. Od 22 listopada 2010 roku do śmierci była członkinią Rady Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP[3].

We władzach naczelnych ZHP edytuj

Była delegatką na odbywający się w dniach 28–31 marca 1985 w Warszawie VIII Zjazd ZHP, w trakcie którego została wybrana członkinią Rady Naczelnej ZHP kadencji lat 1985–1989. Na XXVIII Zjeździe ZHP, odbywającym się w dniach 5–7 grudnia 1990 w Bydgoszczy, została wybrana wiceprzewodniczącą Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP. Funkcję tę pełniła przez trzy kolejne kadencje do XXXII Zjazdu ZHP w grudniu 2001 roku.

„Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich” edytuj

 
Przekazanie „Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich” następcy – Iława (15 stycznia 2011)

Harcerską działalność związała z Grunwaldem – miejscem wielkiej bitwy z 15 lipca 1410 roku. W 1966 roku uczestniczyła wraz z działdowskimi harcerzami w kampanii „Bohater”, w związku z nadaniem Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP imienia „Grunwaldu”. Opracowała program akcji szkoleniowej „Godni imienia Grunwaldu”, realizowanej w latach 1976–1980, współorganizowała akcję „Harcerze – Grunwaldowi”. Zainicjowała powstanie Harcerskiego Klubu Archeologicznego. W latach 1985–1988, jako delegatka na VIII Zjazd ZHP, a następnie członkini Rady Naczelnej ZHP, była rzecznikiem idei grunwaldzkich na forum całego ZHP. Działania te doprowadziły do organizacji w dniach 9–23 lipca 1988 na terenie Warmii i Mazur Zlotu ZHP 1988, nazywanego popularnie Zlotem Grunwaldzkim, z udziałem ponad 21 tys. harcerzy.

 
Bogdańska-Pawłowska na trybunie honorowej z wójtem Gminy Grunwald Henrykiem Kacprzykiem i wicepremierem Waldemarem Pawlakiem (16 lipca 2011)

Była inicjatorką powstania „Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich” – największego ogólnopolskiego ruchu programowo-metodycznego w ZHP. Przez 20 lat – od 12 maja 1991 do 15 stycznia 2011 roku – pełniła funkcję przewodniczącej „Wspólnoty”. Potrafiła skupić wokół siebie liczne grono instruktorów z całej Polski – jej zastępcami byli m.in. późniejsza Komendantka Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP hm. Dorota Jeżowska-Olszewska i wiceprzewodniczący ZHP hm. Rafał M. Socha. Autorka kolejnych programów i publikacji metodycznych, organizatorka cyklicznych sejmików grunwaldzkich. Była komendantką kilku Ogólnopolskich Harcerskich Zlotów Grunwaldzkich, odbywających się każdego roku w lipcu na polu bitwy pod Grunwaldem. Inicjatorka wystawy „Grunwald w tradycji Związku Harcerstwa Polskiego” eksponowanej w Muzeum Harcerstwa w Warszawie (2007), a także przyniesienia przez Drużyny Grunwaldzkie na Kopiec Jagiełły ziemi z pól bitewnych, na których walczono o wolną Polskę, oraz postawienia głazu upamiętniającego to wydarzenie (2011).

W uznaniu swej pracy na rzecz Grunwaldu została pierwszym w historii Honorowym Obywatelem Gminy Grunwald. Od 15 stycznia 2011 jest Honorową Przewodniczącą „Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich”.

W Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie (obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) poświęcono jej, jako instruktorce ZHP, biograficzną pracę magisterską (1995).

Śmierć edytuj

Zmarła 8 listopada 2012 w Olsztynie. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 13 listopada 2012 roku, przewodniczył im arcybiskup senior archidiecezji warmińskiej Edmund Piszcz, a koncelebrował ks. phm. Przemysław Przekop – komendant Hufca ZHP Ełk. W pogrzebie wzięli udział m.in. Naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica, wiceprzewodniczący ZHP hm. Rafał M. Socha oraz liczne delegacje harcerskie z całej Polski. Prochy Barbary Bogdańskiej-Pawłowskiej spoczęły w kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Poprzecznej w Olsztynie.

Zgodnie z wolą Barbary Bogdańskiej-Pawłowskiej 18 maja 2013 roku w grobowcu rodzinnym w Brzozowie spoczęła część jej prochów. W uroczystości pożegnalnej poza najbliższą rodziną i przyjaciółmi uczestniczyła komendantka i harcerze z Hufca ZHP Brzozów oraz komendantka Chorągwi Podkarpackiej hm. Władysława Domagała[4].

Życie prywatne edytuj

Z pierwszym mężem miała córkę Bożenę Bogdańską-Szadai, mieszkającą na stałe w Budapeszcie, szefową „Magazynu Polskiego” w publicznym radiu węgierskim i redaktorkę „Głosu Polonii”, pisma mniejszości polskiej na Węgrzech[5]. Drugim mężem był Feliks Pawłowski – instruktor Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP.

Publikacje książkowe edytuj

 • Barbara Bogdańska: Brzozów i okolice – przewodnik turystyczny. Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1964.
 • Barbara Bogdańska-Pawłowska (red.): Poradnik Drużynowego Drużyny Grunwaldzkiej. Komenda Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP, Olsztyn 1996, s. 98
 • Barbara Bogdańska-Pawłowska, Rafał M. Socha, Henryk Leśniowski (red.): Z czym w XXI wiek – Wczoraj, dziś i jutro „Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich”. Komenda Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP, Olsztyn 2000, s. 264, ISBN 83-906388-1-7
 • Barbara Bogdańska-Pawłowska, Henryk Leśniowski (red.): Z kim w XXI wiek – Księga Drużyn Grunwaldzkich wydana w X rocznicę powstania „Wspólnoty”. Komenda Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP, Olsztyn 2001, s. 328, ISBN 83-906388-2-7
 • Barbara Bogdańska-Pawłowska: Jak w XXI wiek – Poradnik Drużynowego Drużyny Grunwaldzkiej. Komenda Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP, Olsztyn 2002, s. 254, ISBN 83-906388-3-5
 • Barbara Bogdańska-Pawłowska, Edward Góźdź, Katarzyna Ludwiszewska (red.): Grunwaldzkie Konteksty – Tom I – 2003. Olsztyn 2003, s. 256, ISBN 83-906388-6-X
 • Barbara Bogdańska-Pawłowska, Czesław Kozłowski: Album Pamiątkowy „Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich” Grunwaldzki Szlak wydany z okazji 600. rocznicy bitwy grunwaldzkiej i 100-lecia harcerstwa. Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP, Olsztyn 2009, s. 120, ISBN 978-83-927403-1-5
 • Barbara Bogdańska-Pawłowska, Maciej Młynarczyk: Patriotyzm jutra różnorodna jedność. Poradnik Drużynowego Drużyny Grunwaldzkiej. Wydanie IV. „Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich”, Olsztyn 2010, s. 287, ISBN 978-83-927403-3-9
 • Barbara Bogdańska-Pawłowska, Rafał M. Socha, Michał Kowalski: Tradycja Grunwaldzka w Związku Harcerstwa Polskiego. Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP, Olsztyn 2012, s. 56, ISBN 978-83-927403-6-0

Odznaczenia edytuj

Przypisy edytuj

Bibliografia edytuj

 • Anna Bagińska: Harcerstwo jako metoda kształtowania postaw obywatelskich na przykładzie sylwetki harcmistrzyni Barbary Bogdańskiej-Pawłowskiej. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr Henryka Ciruta. Olsztyn: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie, 1995.
 • Barbara Bogdańska-Pawłowska, Rafał M. Socha, Henryk Leśniowski (red.): Z czym w XXI wiek – Wczoraj, dziś i jutro „Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich”. Olsztyn: Komenda Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP, 2000. ISBN 83-906388-1-7.