prof. dr hab. Barbara Fatyga (ur. 24 grudnia 1953 r. we Wrocławiu) – kulturoznawca, socjolog, antropolog kultury. Kierownik Zakładu Metod Badania Kultury i Ośrodka Badań Młodzieży w Instytucie Stosowanych Nauk społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, prezes Zarządu Fundacji Obserwatorium Żywej Kultury - Sieć Badawcza.

Barbara Fatyga
Ilustracja
Barbara Fatyga na konferencji CopyCamp 2013
Kraj działania  Polska
Data i miejsce urodzenia 24 grudnia 1953 r.
Wrocław
doktor habilitowany nauk humanistycznych
Specjalność: socjologia młodzieży, socjologia i antropologia współczesności
Alma Mater Uniwersytet Wrocławski
Doktorat 13 grudnia 1989
Habilitacja 15 grudnia 1999
Uczelnia Uniwersytet Warszawski

Działalność naukowaEdytuj

W latach 1974-1977 studiowała we Wrocławiu kulturoznawstwo specjalizując się w zakresie teorii kultury (praca magisterska pod kierunkiem Stanisława Pietraszki). Po studiach była doktorantką m.in. w Instytucie Historii Architektury Sztuki i Techniki, później pracowała w Zespole Socjologii Nauki w Instytucie Nauk Społecznych Politechniki Wrocławskiej (współpracowała też z Zakładem Badań Stylu Życia IFiS PAN, zajmując się terenowymi badaniami stylu życia), Zakładem Socjologii Kultury w IS (wówczas pod kierownictwem Zbigniewa Bokszańskiego), Zakładem Antropologii Społecznej w IS UJ (wówczas pod kierownictwem Andrzeja Palucha). W latach 1986-1992 pracownik naukowy Instytutu Badań Problemów Młodzieży w Warszawie (w tym okresie, w 1989 roku uzyskała stopień doktorski przedkładając pracę Teoretyczne koncepcje stylu życia w polskich badaniach socjologicznych (promotor: Edmund Wnuk-Lipiński), następnie twórczyni i kierowniczka Ośrodka Badań Młodzieży w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 1993 roku kieruje w ISNS UW, pierwszą w Polsce specjalizacją – Antropologia współczesności. Animacja działań lokalnych na studiach dziennych i zaocznych. Od 1999 roku doktor habilitowany (na podstawie pracy Dzicy z naszej ulicy. Antropologia kultury młodzieżowej). Od 2001 na stanowisku profesora UW. Od 2009 roku kieruje Zakładem Metod Badania Kultury i Ośrodkiem Badań Młodzieży w Instytucie Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz zespołem merytorycznym Obserwatorium Żywej Kultury. Od 2016 roku profesor tytularny.

Główne zainteresowania naukowe: socjologia i antropologia młodzieży, subkultury młodzieżowe, metodologia badań jakościowych, kultura współczesna, teoria kultury, metodologia badania przekazów ikonicznych, antropologia języka, antropologia i socjologia wsi, socjologia nauki.

Dwukrotnie przewodniczyła Oddziałowi Warszawskiego PTS. Członek Komitetu Socjologii PAN (kadencja 2008-2011; członek Prezydium Komitetu Socjologii PAN w kadencji 2011-2014). Współpracuje z licznymi instytucjami badawczymi i organizacjami pozarządowymi w Polsce i zagranicą. Jest autorką ok. 200 publikacji naukowych, do roku 2016 wypromowała 8 doktorów.

Wybrane publikacjeEdytuj

  • Dzisiejsza młodzież. Stereotypy i rzeczywistość po 1989 roku, Warszawa 1997: Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Młodzież w Polsce i w Niemczech na tle sytuacji społecznej w obu krajach: synopsa wybranych badań, Warszawa 1997 Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
  • Barbara. Fatyga: Dzicy z naszej ulicy: antropologia kultury młodzieżowej. Warszawa: Ośrodek Badań Młodzieży, 1999. ISBN 83-909853-3-0.
  • (współautorka) Alkohol a młode pokolenie Polaków połowy lat dziewięćdziesiątych. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1999. ISBN 83-86103-93-0.
  • Normalność i normalka. Próba zastosowania pojęcia normalności do badań młodzieży, Warszawa 2001, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, s. 378
  • Barbara. Fatyga: Młodość bez skrzydeł: nastolatki w małym mieście: raport z badań i diagnoza sytuacji społeczno-kulturalnej. Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, 2001. ISBN 83-915036-0-7.
  • Barbara. Fatyga: Style życia młodzieży a narkotyki: wyniki badań empirycznych. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2002. ISBN 83-88594-66-4.
  • Dwie prawdy o aktywności: uwarunkowania i możliwości działania młodzieży w środowisku lokalnym w perspektywie polityki młodzieżowej Rady Europy: raport z badań. Warszawa: Składnica Harcerska 4 Żywioły, 2005. ISBN 83-60077-09-6.

Linki zewnętrzneEdytuj