Barbara Gierszewska

polska historyk

Barbara Lena Gierszewska – polska literaturoznawczyni i filmoznawczyni, historyk filmu i prasy, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Ukończyła studia z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach, a także studium wiedzy o teatrze, filmie i telewizji na Uniwersytecie Łódzkim[1]. Doktoryzowała się w 1994 w Instytucie Badań Literackich PAN na podstawie pracy zatytułowanej Prasa filmowa w Polsce w latach 1913–1939. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa uzyskała w 2007 na Uniwersytecie Łódzkim w oparciu o rozprawę Kino i film we Lwowie do 1939 roku[2].

Autorka książek i artykułów z historii prasy i kultury filmowej w Polsce do 1939. Jej zainteresowania badawcze obejmują: konwergencje mediów, warsztat dziennikarski, gatunki dziennikarskie uprawiane w przeszłości oraz współcześnie w odniesieniu do problematyki filmoznawczej i medialnej, a także Lwów w pierwszej połowie XX wieku jako miasto, w którym szczególnie kształtuje się kultura wizualna[1].

Wybrane publikacje edytuj

  • Czasopiśmiennictwo filmowe w Polsce do 1939 roku, Kielce 1995
  • Mniszkówna... i co dalej w polskim kinie? Wybór tekstów z czasopism filmowych dwudziestolecia międzywojennego, Kielce 2001 (opracowanie)
  • Kino i film we Lwowie do 1939 roku, Kielce 2006
  • Polski film fabularny 1918-1939. Recenzje, Kraków 2012, redaktor.
  • Film zachodnioeuropejski w polskiej prasie 1918-1939. Recenzje, Łódź 2012, współredaktor.

Przypisy edytuj

  1. a b Prof. Barbara Lena Gierszewska. akademiapolskiegofilmu.pl. [dostęp 2014-09-08]. (pol.).
  2. Dr hab. Barbara Gierszewska, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2012-11-10].