Barbara Gumińska

polska specjalistka w zakresie botaniki i mykologii

Barbara Gumińska (ur. 25 września 1924 we Lwowie) – polska specjalistka w zakresie botaniki i mykologii, profesor doktor habilitowany.

Ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w Krakowie w 1951, w 1994 uzyskała tytuł prof. zwyczajnego. Była na tej uczelni pracownikiem Instytutu Botaniki, kierownikiem Zakładu Taksonomii Roślin i Fitogeografii (1977-79), kierownikiem Pracowni Mykologicznej od 1979. Członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego i Rady Naukowej PAN od 1990[1].

Za zasługi w dziedzinie nauki otrzymała w 1964, 1969, 1978, 1984 nagrody indywidualne i zespołowe III stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Złoty Krzyż Zasługi w 1974 i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski w 1983[1].

Jest autorem 68 publikacji naukowych z mykologii, w tym; książki, która dotąd wyszły w 4 wydaniach, 40 oryginalnych prac naukowych i 20 recenzji[1]. Najważniejsze z nich to[1]:

  • B. Gumińska, W. Wojewoda. Grzyby i ich oznaczanie. PWRiL 1988 (wyd. 4),
  • B. Gumińska, Mikroflora lasów bukowych Rabsztyna i Maciejowej (studium florystyczno-ekologiczne), w: Monogr. Bot. 13:1-85,
  • B. Gumińska, Macromycetes łąk w Pienińskim Parku Narodowym, w: Acta Mycol. 12 (1): 3-75,
  • B. Gumińska, Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego, część 1, w: Acta Mycol. 1969, część II. detto 1972; część IIIw: Zeszyty Nauk. Uniw. Jagiell. 1976; część IV. detto 1981; część V. detto 1990; część VI w: Fragm. Flor. Geobot. 1994.

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d Zbigniew Mirek, Lucyna Musiał, Jan J. Wójcicki: Kto jest kim w botanice polskiej. Kraków: 1995. ISBN 83-85444-34-3.