Bariera orograficzna

Bariera orograficznałańcuch górski, będący przeszkodą dla swobodnego przepływu masy powietrza, który wymusza prądy anabatyczne i katabatyczne.