Bartoneloza

Bartoneloza – jedna z odzwierzęcych chorób zakaźnych, wywołana przez bakterie rodzaju Bartonella, zazwyczaj przenoszone na człowieka przez owady. Do zakażenia dochodzi przez ukąszenie. W zależności od gatunku bakterii wywołujących infekcję, możemy mieć do czynienia z różnymi bartonelozami:

Bartoneloza
ICD-10 A44
A44.0 Bartoneloza układowa
A44.1 Bartoneloza skórna i śluzówkowo-skórna
A44.8 Inne postacie bartonelozy
A44.9 Bartoneloza, nie określona