Barwa kasztanowa

Kasztanowy (wiśniowy) – ciemny kolor, czerwony zmieszany z brązowym. Znany także jako kolor bordowy. Nazwa "kasztanowy" wzięła się od owoców kasztana.

kasztanowy/wiśniowy
 
Przybliżone współrzędne barw1
Hex (szesnastkowo) #800000
RGB [0-255] (128, 0, 0)
CMYK [0–100%] (0, 100%, 100%, 50%)
HSV [°, %, %] (0°, 100%, 50%)
1dla większości barw są to tylko dane orientacyjne