Barwy czyste

Barwy czystebarwy złożone nieposiadające domieszki szarości (barw achromatycznych).

W grafice komputerowej – zarówno w przypadku addytywnego mieszania barw RGB, jak i mieszania subtraktywnego CMY – barwy czyste składają się tylko z kolorów podstawowych (w dowolnych proporcjach), bez udziału bieli i czerni. W obu tych przestrzeniach barw przynajmniej jedna z barw składowych musi mieć wartość 100%, zaś przynajmniej jedna z pozostałych musi mieć wartość 0. Barwy te znajdują się na 6 z 12 wszystkich krawędzi sześcianu RGB/CMY, a dokładniej na tych, które łączą wierzchołki o następujących współrzędnych: {(100%, 0, 0), (100%, 100%, 0)}, {(100%, 0, 0), (100%, 0, 100%)}, {(0, 100%, 0), (0, 100%, 100%)}, {(0, 100%, 0), (100%, 100%, 0)}, {(0, 0, 100%), (100%, 0, 100%)}, {(0, 0, 100%), (0, 100%, 100%)}. W przypadku przestrzeni barw HSL/HSB/HSV składowe S (nasycenie koloru, ang. Saturation) i L/B (jasność, ang. Lightness, Brightness) muszą mieć wartość 100%, zaś składowa H (odcień, barwa, ang. Hue) może przyjmować dowolną wartość z przedziału od 0 do 2π. Barwy te znajdują się na obwodzie podstawy stożka HSL/HSB/HSV. Termin "barwy czyste" dotyczy znacznie szerszego zakresu zagadnień niż tylko grafika komputerowa i był stosowany dużo wcześniej niż komputery.