Barwy trzeciorzędowe

Barwy trzeciorzędowe – trzecia kategoria na kole barw. Mieszczą się pomiędzy każdą z barw podstawowych i drugorzędowych. Każdy kolor trzeciorzędowy uzyskuje się, mieszając podstawowy z najbliższym drugorzędowym. Zatem kolor trzeciorzędowy to barwa drugorzędowa składająca się w jednej trzeciej z podstawowej i w dwóch trzecich z innej.

Mieszanie barw