Basznia Dolna (gromada)

Basznia Dolna (do 29 VI 1960 Podlesie) – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Basznia Dolna
gromada
1960–1973
Ilustracja
Państwo

 Polska

Województwo

rzeszowskie

Powiat

lubaczowski

Data powstania

30 czerwca 1960

Data likwidacji

1 stycznia 1973

Siedziba

Basznia Dolna

Liczba reprezentantów
Liczba członków GRN (1961)

15

brak współrzędnych

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[3][4].

Gromadę Basznia Dolna z siedzibą GRN w Baszni Dolnej utworzono 30 czerwca 1960 w powiecie lubaczowskim w woj. rzeszowskim w związku z przeniesieniem siedziby gromady Podlesie z Podlesia do Baszni Dolnej i zmianą nazwy jednostki na gromada Basznia Dolna[5].

Dla gromady ustalono 15 członków gromadzkiej rady narodowej[6].

Gromada przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej[7].

Przypisy edytuj

  1. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
  2. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
  3. Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
  4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
  5. Uchwała Nr 12/60 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 1960 r. w sprawie zmian granic i nazw oraz przeniesienia siedzib niektórych gromad (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie z dnia 24 czerwca 1960 r., Nr. 6, Poz. 43)
  6. Uchwały Powiatowych Rad Narodowych woj. rzeszowskiego w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich i osiedlowych rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie z dnia 10 lutego 1961 r., Nr. 1, Poz. 4)
  7. Wykaz miast, osiedli i gromad: stan z dn. 1 I 1971 r., Cz. 1. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny – Biuro Spisów, 1971.