Batalion Harnaś – batalion AK, utworzony 6 sierpnia w trakcie powstania warszawskiego, na bazie dwóch kompanii Batalionu „Gustaw”, które pozostały Śródmieściu. We wrześniu połączył się z batalionem Gustaw.

Na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie
Tablica upamiętniająca Mariana Eustachego Krawczyka i żołnierzy Batalionu Harnaś na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie

Podczas powstania warszawskiego dowodzony przez ppor. rez. Mariana Krawczyka "Harnaś", walczył w rejonie Nowego Światu, Mazowieckiej i Świętokrzyskiej. 23 sierpnia batalion Harnaś i kompania Lewara zdobyły gmach Komendy Policji przy Krakowskim Przedmieściu 1. Dowództwo nad zgrupowaniem objął mjr Ludwik Gawrych, po śmierci kpt. "Harnasia", który poległ 3 września w rejonie ul. Mazowieckiej. W batalionie tym walczył m.in. Wiesław Chrzanowski i Witold Kieżun (ps. "Wypad").

Ordre de bataille batalionu "Harnaś" Edytuj

  • Dowódca ppor./por./kpt., Marian Krawczyk "Harnaś" (poległ 3 września)[1];
  • Kompania "Genowefa" – dowódca: por. Mieczysław Ciopa "Marabut" (poległ 5 sierpnia), ppor. Bolesław Kostecki "Marcin";
  • Kompania "Grażyna" – dowódca ppor. Marian Krawczyk "Harnaś" (do 5 sierpnia); por. Józef Jabłoński "Józef" (ranny 15 sierpnia, zm. 4 września), ppor. Tadeusz Ludwik Lawiński "Ludwik", do 7 września); ppor Jan Kruzenstern "Jan", kpr. pchor,/plut. pchor. Ryszard Benedykciński "Niesiowski" (zaginął 17 września na Solcu) kpr. pchor. Jan "Wiera", Wojtkiewicz "Wiera" (22 września przedostał się na Pragę).
  • Kompania "Janusz" – dowódca: sierż./por. Janusz Zapolski "Janusz" do 17 sierpnia, ppor. Stanisław Wysocki "Ryszard" (23 sierpnia ciężko ranny).

Ze zgrupowaniem współpracowała 3 kompania VIII Zgrupowania (kompania "Lewara"), dowodzona przez – por. Jana Piotrowskiego "Lewar"[2], choć formalnie podlegała dowódcy Grupy Bojowej "Krybar".

Przypisy Edytuj

  1. Marian Krawczyk "Harnaś". [w:] Powstańcze Biogramy [on-line]. Muzeum Powstania Warszawskiego. [dostęp 2015-07-24].
  2. Jan Piotrowski "Lewar". [w:] Powstańcze Biogramy [on-line]. Muzeum Powstania Warszawskiego. [dostęp 2015-07-24].

Bibliografia Edytuj

Linki zewnętrzne Edytuj

  • Dokumenty Batalionów AK "Gustaw" i "Harnaś" trafiły do Archiwum Akt Nowych. [w:] wPolityce.pl [on-line]. 21 października 2011. [dostęp 2015-07-26]. Archiwum zawiera m.in. meldunki oraz prasę z okresu konspiracji i Powstania Warszawskiego, liczne teczki biograficzne i ankiety osobowe żołnierzy batalionów, w tym dowódców mjr Ludwika Gawrycha ps. Gustaw i por. Mariana Krawczyka ps. Harnaś; wspomnienia i relacje.