Battenbergowie

(Przekierowano z Battenberg (ród))

Battenbergowie – niemiecki ród morganatyczny wywodzący się z książęcego rodu Hesse-Darmstadt. Pierwsza osoba noszącą to nazwisko była Julia Hauke, której szwagier wielki książę Ludwik III Heski nadał tytuł hrabiny Battenberg w 1851 roku, mężem Julii Hauke był brat wielkiego księcia - Aleksander. Z powodu mieszczańskiego rodowodu małżeństwo to musiało przyjąć status morganatycznego, a książę Aleksander i jego małżonka przyjęli tytuł książąt Battenbergów w 1858 roku. Większość członków rodziny, zamieszkujących w Wielkiej Brytanii, wyrzekło się swoich niemieckich tytułów w 1917 roku, ze względu na wzrost nastrojów antyniemieckich wśród brytyjskiej opinii publicznej podczas I wojny światowej, i zmienili nazwisko na „Mountbatten”, co jest angielskim synonimem Battenberg.

Coat of arms of the main House of Battenberg

Początki roduEdytuj

Książę Aleksander (18231888) był trzecim synem wielkiego księcia Ludwika II Heskiego i Wilhelminy von Baden, jednak faktycznym ojcem był prawdopodobnie wielki szambelan księcia, baron August de Senarclens, kochanek jego matki. Jego małżonka Julia Hauke (18251895), była córką polskiego hrabiego Maurycego Haukego, który był generałem w armii rosyjskiej, a następnie wiceministrem wojny. Z tego powodu jej szwagier, wielki książę Ludwik III Heski stworzył tytuł hrabiny Battenberg (niemiecki: Gräfin von Battenberg) dla niej i jej przyszłych potomków (dawny ród hrabiów z Battenbergu wyginął w XIV wieku). W 1858 roku tytuł został podniesiony do stanu książęcego.

Dzieci z tego związku nosiły tytuł książąt (niem. Prinz) i tytuły Ich Wysokości (niem. Durchlaucht).

GenealogiaEdytuj