BazTech – bibliograficzno-abstraktowa baza danych o polskich czasopismach technicznych; poza artykułami z zakresu nauk technicznych rejestruje również wybrane artykuły z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska; należy do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki[1].

BazTech
Państwo

 Polska

Właściciel

Biblioteka Wirtualna Nauki

Rodzaje zbiorów

Wirtualne

Strona internetowa

Historia i stan obecny BazTechEdytuj

Koncepcja tworzenia bazy BazTech – grupa inicjatywna: Z inicjatywą utworzenia bazy wystąpiły w 1997 roku trzy wyższe uczelnie: Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy (ATR), Politechnika Szczecińska i Wojskowa Akademia Techniczna.

Pierwsze zbiory opracowane w latach 1998-1999 – po podpisaniu porozumienia między 20. organizacjami – udostępniono w sieci Internet, na serwerze CIUW. W 2002 roku bazę przeniesiono na serwer ICM UW, włączając do Biblioteki Wirtualnej Nauki. W tym samym roku rozpoczęto współpracę z wydawcami czasopism. W 2009 roku z BazTech współpracowało już 63 wydawców, w zbiorze bibliograficzno-abstraktowym było zarejestrowanych ponad 153 tys. artykułów, a 156 czasopism indeksowanych w bazie udostępniało pełne teksty artykułów. W skład Konsorcjum BazTech wchodziły 22 instytucje (szkoły wyższe i instytuty naukowe). Dane do bazy wprowadzało 78 bibliotekarzy-redaktorów[2]. 29 maja 2012 r. w bazie indeksowanych było 581 czasopism, w tym 78 z dołączonymi plikami PDF zawierającymi pełne teksty artykułów[potrzebny przypis]. Liczba rekordów wynosi 231 370, w tym 87 032 z bibliografiami załącznikowymi i 12 493 z plikami PDF[potrzebny przypis].

Twórcy bazyEdytuj

Bazę tworzy Konsorcjum BazTech (wcześniej Porozumienie BazTech), do którego należą 23 instytucje: Politechnika Krakowska (od 2006 r. – koordynator Konsorcjum), Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia Morska w Szczecinie, Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie, Politechnika Białostocka, Politechnika Gdańska, Politechnika Opolska, Politechnika Lubelska, Politechnika Łódzka, Politechnika Opolska, Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (wcześniej ATR; do 2006 r. – koordynator Porozumienia), Uniwersytet Zielonogórski (wcześniej – Politechnika Zielonogórska), Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (wcześniej – Politechnika Szczecińska)[2].

Prace koordynują[3]:

  • Dorota Buzdygan (Biblioteka Politechniki Krakowskiej) – koordynator projektu,
  • Lidia Derfert-Wolf (Biblioteka Główna UTP w Bydgoszczy) – koordynacja merytoryczna, kontakty z wydawcami i redakcjami czasopism,
  • Elżbieta Tomczak (Biblioteka Główna UTP w Bydgoszczy – administrowanie danymi, sprawy techniczne.

PrzypisyEdytuj

  1. Informacje o bazie. [w:] BazTech; baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych [on-line]. baztech.icm.edu.pl. [dostęp 2012-06-23].
  2. a b Bibliograficzne bazy danych: kierunki rozwoju i możliwości współpracy. [w:] Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech, Bydgoszcz [on-line]. www.biblos.pk.edu.pl, 27-29 maja 2009 r.. [dostęp 2012-06-23].
  3. Koordynatorzy/kontakt. [w:] BazTech; baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych [on-line]. baztech.icm.edu.pl. [dostęp 2012-06-23].

Linki zewnętrzneEdytuj