Baza Schaudera – ciąg elementów przestrzeni Banacha o tej własności, że dla każdego elementu przestrzeni istnieje dokładnie jeden taki ciąg skalarów że

przy czym powyższy szereg zbieżny jest w sensie normy przestrzeni (mocna zbieżność). Nie każda przestrzeń Banacha ma bazę Schaudera – Per Enflo podał przykład ośrodkowej przestrzeni Banacha, która nie ma bazy Schaudera[1]. Nazwa pojęcia pochodzi od nazwiska polskiego matematyka, Juliusza Schaudera, który podał konstrukcję bazy przestrzeni funkcji ciągłych na przedziale jednostkowym.

Własności Edytuj

Niech   będzie przestrzenią Banacha z bazą Schaudera   Jeżeli   to funkcjonał

 

jest normą oraz   Można udowodnić, że norma ta jest zupełna oraz, na mocy twierdzenia o odwzorowaniu otwartym, równoważna wyjściowej normie przestrzeni  

Kryterium Grünbauma Edytuj

Niech   będzie przestrzenią Banacha. Ciąg   punktów p.   jest bazą Schaudera wtedy i tylko wtedy, gdy

  1.  
  2.  
  3. istnieje taka liczba   że dla każdego ciągu skalarów   oraz dla każdych takich liczb naturalnych   i   że   spełniona jest nierówność
 

Przykłady Edytuj

  • Ciąg   gdzie   oraz   dla   jest bazą Schaudera (nazywaną często bazą kanoniczną) dla przestrzeni c0, p oraz przestrzeni Jamesa   przy   (przestrzeń   jest izomorficzna z   wtedy i tylko wtedy, gdy  ). Ciąg   gdzie   stanowi bazę Schaudera przestrzeni c.
  • Jeżeli   jest ośrodkową przestrzenią Hilberta, to jej baza ortonormalna jest również jej bazą Schaudera.
  • Twierdzenie Schaudera: układ Haara jest bazą Schaudera przestrzeni Lp dla  
  • Twierdzenie Schaudera: układ Schaudera w przedziale   stanowi bazę Schaudera przestrzeni  

Rodzaje baz Schaudera Edytuj

Bazy Schaudera mogą mieć dodatkowe własności, które w pewnym stopniu opisują geometrię rozważanej przestrzeni Banacha. Niech   będzie bazą Schaudera przestrzeni Banacha   Baza ta jest nazywana

  • ściągającą (ang. shrinking), gdy układ funkcjonałów   stowarzyszonych z tą bazą jest bazą Schaudera przestrzeni sprzężonej  
  • ograniczenie zupełną (ang. boundedly complete), gdy dla każdego ciągu skalarów   dla którego istnieje taka stała    dla każdej liczby naturalnej   szereg   jest zbieżny w  
  • bezwarunkową (ang. unconditional), gdy każdy szereg zbieżny   jest bezwarunkowo zbieżny.

Każda przestrzeń Banacha mająca bazę ograniczenie zupełną jest izomorficzna z przestrzenią sprzężoną pewnej przestrzeni Banacha. Przykładami baz bezwarunkowych są kanoniczne bazy   przestrzeni   i   Jeżeli   jest taką zwartą przestrzenią metryczną, że   nie jest izomorficzne z   to   nie ma bazy bezwarunkowej.

Każda przestrzeń Banacha z bazą Schaudera jest ośrodkowa, przy czym ośrodkiem jest zbiór wszystkich kombinacji liniowych elementów bazy Schaudera o współczynnikach wymiernych.

W.B. Johnson i H.P. Rosenthal udowodnili, że każda ośrodkowa przestrzeń Banacha   zawiera taką podprzestrzeń   że przestrzeń ilorazowa   ma bazę Schaudera[2].

Układy biortogonalne Edytuj

Niech   będzie przestrzenią Banacha z bazą Schaudera   Dla każdej liczby naturalnej   funkcjonał liniowy   określony wzorem

 

jest ograniczony (ciągły). Dokładniej, funkcjonały   spełniają warunek

 

(zob. symbol Kroneckera). Ciąg funkcjonałów tej postaci, tzn. ciąg   nazywany jest ciągiem biortogonalnym (stowarzyszonym z bazą  ). Układ   jest układem biortogonalnym w przestrzeni   Układy tego rodzaju znajdują szerokie zastosowanie głównie w teorii nieośrodkowych przestrzeni Banacha.

Przypisy Edytuj

Bibliografia Edytuj