Baza morska

Baza morska - obszar na wybrzeżu morskim przeznaczony do bazowania marynarki wojennej obejmujący odpowiednio wyposażony i urządzony obszar wybrzeża morskiego z przylegającym do niego akwenem, służący do zabezpieczenia bojowej i codziennej działalności okrętów i jednostek marynarki wojennej. Bazy morskie dzielą się na:

  • główne;
  • operacyjne:
    • stałe;
    • manewrowe.

W skład bazy morskiej wchodzą:

Ponadto w skład bazy morskiej wchodzą odpowiednie siły i środki do jej obrony od strony morza, lądu i z powietrza.