Bazyli Kopeć

Bazyli (Wasyl) Wasylewicz Kopeć herbu Kroje odmienne (ur. 1575, zm. 1636) – kasztelan nowogródzki w 1626 roku, podkomorzy brzeskolitewski w 1615 roku, starosta ożski i przełomski w 1619 roku.

Był studentem Uniwersytetu Padewskiego w 1593 roku. Był elektorem Władysława IV Wazy z województwa nowogródzkiego w 1632 roku.

BibliografiaEdytuj

  • Herbarz polski, t. XI, Warszawa 1907, s. 116.
  • Suffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych, y W. X. Litewskiego, Zgodnie ná Naiásnieyssego Władisława Zygmunta ... roku 1632 [b.n.s.].