Bazylianie (łac.: Ordo Sancti Basilii Magni, skrót: OSBM) – szereg zgromadzeń zakonnych, wywodzących swój rodowód od św. Bazylego Wielkiego, którego Pisma Ascetyczne leżą u podstaw konstytucji kongregacji. Istnieje kilka formacji bazyliańskich. W ponad tysiącletniej historii życie zakonników bazyliańskich ulegało modyfikacjom. Do najbardziej znanych reformatorów należą św. Teodor Studyta, św. Teodozjusz Pieczerski, św. Jozafat Kuncewicz, Józef Welamin Rutski.

Św. Bazyli Wielki

Kościół łaciński edytuj

Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego edytuj

Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-włoskiego edytuj

Kościół katolicki obrządku melchickiego edytuj

Linki zewnętrzne edytuj