Beallsville (Ohio)

Beallsville na planie stanu Ohio

Beallsville – wieś w USA, w stanie Ohio, w hrabstwie Monroe.

Liczba mieszkańców w 2000 roku wynosiła 423.