Bedestan – kryty targ, specjalizujący się w sprzedaży towarów wartościowych; w krajach tureckich rodzaj hali handlowej przeznaczonej na bardziej kosztowne artykuły, np. tkaniny. Odpowiednik europejskich sukiennic. W średniowiecznych krajach arabskich analogiczne budowle nazywano kajsarijjami.