Bednarka (materiały budowlane)

Bednarkataśma wykonana ze stali, o przekroju spłaszczonego prostokąta. Grubość 1–5 mm, szerokość 20–85 mm, zwijana w kręgi. W budownictwie stosowana szeroko w instalacjach elektrycznych (np. jako uziemienie) dawniej również jako zbrojenie nadproża Kleina. W instalacjach elektrycznych bednarkę zabezpiecza się przed korozją, powlekając powierzchnię cynkiem.

Bednarka została użyta jako przewód wyrównawczy główny łączący części przewodzące obce

Zastosowanie bednarki w instalacjach elektrycznychEdytuj

Bednarka w instalacjach elektrycznych wchodzi w skład ochrony przeciwporażeniowej, przeciwprzepięciowej i odgromowej. Wykorzystywana jest jako: przewody wyrównawcze główne, przewody uziemiające, uziemienie otokowe, przewody ochronne, szyny wyrównawcze główne.