Belle époque

okres w historii Europy (1871–1914)

Belle époque[1] (fr. Belle Époque – piękna epoka, piękny okres, piękny czas) – nazwa nadana okresowi od zakończenia wojny francusko-pruskiej w 1871 roku do wybuchu I wojny światowej.

Francuski plakat z 1894, w duchu belle époque
Kraków w okresie belle époque

Miała miejsce w czasie trwania Trzeciej Republiki Francuskiej oraz Cesarstwa Niemieckiego i była uważana za okres rozkwitu, postępu i spokoju w Europie. Postęp techniczny (m.in. wynalezienie telefonu, radia, autochromu, samochodu, samolotu) sprawiał, że życie stawało się łatwiejsze, a życie kulturalne również osiągnęło wysoki poziom. Powstał i rozwijał się kabaret, kino, a w sztuce panowała secesja i impresjonizm.

Ówczesne społeczeństwa wierzyły w postęp i dobrobyt, jakkolwiek jednocześnie pojawił się dekadentyzm, szczególnie związany z pojęciem fin de siècle. W czasach belle époque wykreowano też pojęcie homoseksualizmu (użyte po raz pierwszy przez Karla-Marię Kertbeny), jako pociągu do tej samej płci. Wielu lekarzy i psychiatrów uważało homoerotyzm za groźną dla porządku społecznego przypadłość i podejmowano liczne próby wyjaśnienia przyczyn inwersji, uranii czy hermafrodytyzmu emocjonalnego, jak wówczas określano inklinacje gejów i lesbijek[2].

W tym czasie rosła też świadomość własnej siły klasy robotniczej. Powstawały liczne ruchy socjalistyczne i partie rewolucyjne. Ten okres rozkwitu, spokoju i pomyślności został gwałtownie przerwany przez wybuch Wielkiej Wojny, w wyniku której likwidacji uległy trzy wielkie mocarstwa środkowej i wschodniej Europy, a w ich miejsce narodziły się dwa inne: hitlerowskie Niemcy i bolszewicka Rosja.

Przypisy edytuj

  1. belle époque, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2023-02-08].
  2. Tomasz Kaczmarek: Jak „wymyślić wroga”, czyli wyobrażenia o homoseksualistach w czasach belle époque. Przegląd Dziennikarski, 2017-05-25. [dostęp 2017-02-17].