Benzol (benzol surowy) – mieszanina zawierająca głównie benzen, toluen i ksylen oraz, w mniejszych ilościach, tiofen, pirydynę i fenol.

WłaściwościEdytuj

OtrzymywanieEdytuj

Benzol otrzymuje się z gazu w koksowniach i gazowniach za pomocą absorbentów ciekłych lub węgla aktywnego, następnie poddaje się go rafinacji i destylacji frakcyjnej.

ZastosowanieEdytuj