Beraeidae

Beraeidaekudłorożkowate, rodzina owadów wodnych z rzędu Trichoptera - chruściki. W Polsce do tej pory odnotowano występowanie 6 gatunków z 4 rodzajów. Larwy z tej rodziny budują lekko zakrzywione, gładkie domki z ziaren piasku. Niektóre gatunki w stadium larwalnym zasiedlają źródliska i strumienie wypływające ze źródeł (rodzaj Beraea, Ernodes), jeden zasiedla strumienie i małe nizinne rzeczki (Beraeodes minutus). Większość z krajowych gatunków zagrożona jest wyginięciem.

Kudłoróżkowate
Beraeidae
Wallengren, 1891
ilustracja
Systematyka
Domena eukarionty
Królestwo zwierzęta
Typ stawonogi
Podtyp tchawkowce
Gromada owady
Rząd chruściki
Rodzina Beraeidae

Gatunki występujące w Polsce: