Berety w Wojsku Polskim

Berety w Wojsku Polskim pojawiły się w roku 1919, kiedy do kraju przybyła „Błękitna Armia” gen. Józefa Hallera; żołnierze 1 pułku czołgów nosili charakterystyczne czarne berety. W tym samym roku zdecydowano się je wprowadzić do umundurowania jako znak broni pancernej. W latach 30. XX wieku w Wojsku Polskim pojawiła się koncepcja wprowadzenia beretu khaki jako polowego nakrycia głowy – zamiast stosowanych dotąd furażerek, ostatecznie zdecydowano się jednak na rogatywki. Berety w składzie umundurowania polskiego żołnierza pojawiły się ponownie w Polskich Siłach Zbrojnych; ciemnozielone stały się wyróżnikiem 10 kompanii „Commando”, jasnopopielate – 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej, błękitne – Samodzielnej Kompanii Grenadierów, a czarne – jednostek pancernych. W Ludowym Wojsku Polskim do tradycji noszenia beretów powrócono na przełomie lat 50. i 60. XX wieku. W połowie lat 90. XX wieku wraz z wprowadzeniem nowego umundurowania polowego wz. 93 zdecydowano się na zmianę polowego nakrycia głowy polskich żołnierzy. W miejsce dotąd stosowanych rogatywek wprowadzono berety w kolorze zielonym.

Berety w Wojsku Polskim II RPEdytuj

 
Beret broni pancernych II RP

Berety w Wojsku Polskim pojawiły się wraz z przybyciem do kraju „Błękitnej Armii” gen. Józefa Hallera[1]. Początkowo nosili je kierowcy pojazdów mechanicznych podczas jazdy, przy pracy przy sprzęcie oraz w obrębie koszar. Pierwsze berety były wykonane z granatowej tkaniny dzianej, przylegał ściśle do głowy i miał w środku na wierzchu wystający koniec przędzy długości około 1,5 cm przypominający ogonek[2]. Na berecie mocowano godło państwowe, niekiedy także oznaki stopni[1].

W 1937 roku został wprowadzony do broni pancernych i oddziałów zmotoryzowanych nowy wzór beretu[3]. Jego wzór określono w Dzienniku Rozkazów Nr 11 z 23 sierpnia 1937 roku, poz. 139. Wykonany był z jednego kawałka czarnej tkaniny dzianej, miał średnicę 29–31 cm[1]. Krawędź obszyta była wewnątrz skórkowym potnikiem. Z przodu, pośrodku naszyty orzeł wysokości 4 cm, haftowany szarą nitką na podkładce z czarnego sukna[2]. Pod godłem umieszczone symetrycznie oznaki stopni wojskowych na czarnej sukiennej podkładce, haftowane szarą jedwabną nitką dla oficerów, z galonu z karmazynowymi brzegami dla podoficerów, z galonu całkowicie srebrnego dla podchorążych zawodowych[2]. Noszenie czarnych beretów przewidziane było również w czasie prowadzenia pojazdu mechanicznego poza służbą[3].

Czarne berety noszono także w polskim lotnictwie. Pod koniec lat 30. XX wieku do ubioru ćwiczebnego i roboczego na lotnisku jako nakrycie głowy przeznaczony był czarny beret wz. 36 z oznaką stopnia[4].

Na przełomie lat 20. i 30. XX wieku rozważano, także wprowadzanie beretów jako polowe nakrycie głowy polskich żołnierzy w miejsce stosowanych dotąd furażerek. Wobec tego w roku 1930 berety w kolorze khaki doświadczalnie wprowadzono w 21 pułku piechoty „Dzieci Warszawy”. Zrezygnowano jednak z tego pomysłu na rzecz polowej rogatywki[5].

Berety w Polskich Siłach ZbrojnychEdytuj

 
Żołnierze polscy w przepisowych beretach British Army koloru khaki

W Wojsku Polskim we Francji używano ciemnogranatowych beretów strzelców alpejskich lub beretów koloru ochronnego[6]. Wiosną 1940 roku nastąpiło przemundurowanie oddziałów polskich. W 2 Dywizji Strzelców Pieszych wprowadzono berety brązowe[a] z orłem wyciśniętym z gumy[7] na owalnej, sukiennej podkładce. Oznaki stopnia umieszczane były pod orłem, a barwy pułków w postaci „ostrzy bagnetów”, nawiązujących kształtem do oznak Obrony Narodowej[8], z lewej strony, poziomo, w odległości 25 mm od orła. W broni pancernej wprowadzono granatowy francuski beret wz. 35 – przefarbowywany w oddziałach na czarno[6]. Nakryciem głowy w Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich były berety khaki francuskiej piechoty fortecznej z orłem na podkładce sukiennej. Oznaki stopni naszywano pod orłem – poziomo[9].

W Polskich Siłach Zbrojnych w Wielkiej Brytanii czarne berety nosiły oddziały broni pancernej i kawalerii pancernej. Berety wykonane były z jednego kawałka filcu, ze skórzanym obszyciem i tasiemkę wiązaną na kokardkę. Niektóre pułki kawalerii nosiły tasiemki zwisające z tyłu, zaprasowaną na gładko[10].

Żołnierze 10 kompanii „Commando” otrzymali w lutym 1943 roku ciemnozielone berety z orłem metalowym umieszczonym na lewym boku[11]. Żołnierze 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej nosili berety jasnopopielate, a Samodzielnej Kompanii Grenadierów błękitne[b]. Batalion Strzelców Podhalańskich otrzymał szkockie berety khaki bez pomponów[10]. W 1943 roku piechota i artyleria 1 Korpusu otrzymały berety granatowe[10].

Od 1943 roku w PSZ stopniowo wprowadzano berety khaki, zszyte z kilku elementów, a wykonane z tkaniny czesankowej (według nazewnictwa brytyjskiego - General Service Cap[12]). Posiadały one dość wysoki, usztywniony otok, denko i dwa bryty nierównej wielkości. Berety khaki otrzymały wszystkie oddziały, które nie były uprawnione do noszenia beretów filcowych[10]. Oznaki stopni noszono na beretach początkowo z boku orła, z lewej strony, później — poniżej orła.

Minister Obrony Narodowej rozkazem L.dz. 2677/W.Og./43 z 11 listopada 1943 roku wprowadził do umundurowania żołnierzy 2 Dywizji Grenadierów Pancernych (Kadrowej) berety barwy granatowej[13].

W grudniu 1943 w I Korpusie wprowadzono beret granatowy[c][14]. Na beretach stosowano orły zatwierdzone dla wojsk pancernych.

Wiosną 1944 roku w piechocie i artylerii 2 Korpusu wprowadzono berety khaki[d]. Pułki pancerne i ułanów zachowały czarne berety, a kompania komandosów, przetransportowana na front włoski, berety zielone. Już po wojnie, przed przetransportowaniem 2 Korpusu do Wielkiej Brytanii, wprowadzono w oddziałach korpusu filcowe berety granatowe[15]. Broń pancerna zachowała berety czarne. Czarne berety nosili również żołnierze 16 Pomorskiej Brygady Piechoty będącej w składzie 2 WDPanc.

Berety w ludowym Wojsku PolskimEdytuj

 
Berety używane w LWP

W początkowym okresie kobiety służące w samodzielnym batalionie im. Emilii Plater otrzymały umundurowanie sowieckie, w składzie którego były granatowe berety. Berety noszono krótko, bo już w lipcu 1943 roku zastąpiono je rogatywkami polowymi[16].

W ludowym Wojsku Polskim do tradycji noszenia beretów powrócono na przełomie lat 50. i 60. XX wieku[17]. Żołnierze Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej używali beretów w kolorach:

Berety czarne noszono zamiast czapki polowej, natomiast berety bordowe i niebieskie, także zamiast czapki garnizonowej[19]. Oznaki stopni wojskowych noszono jedynie na berecie bordowym i niebieskim[22].

Berety w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej PolskiejEdytuj

Żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obecnie noszą berety w kolorach[23] [24][25]
W poprzednich latach nosili również berety w kolorach

Na berecie umieszcza się znak orła wojskowego wykonany zazwyczaj metodą haftu na tkaninie zasadniczej w barwie beretów, odpowiadający danemu rodzajowi wojsk[26][27].

Na beretach generałów, a także w składzie ubioru galowego i wyjściowego Żandarmerii Wojskowej, w jednostkach powietrznodesantowych i kawalerii powietrznej, jednostkach obrony wybrzeża oraz 11. Dywizji Kawalerii Pancernej – haftowany srebrzystym bajorkiem, ze złotą koroną, dziobem i szponami[28][27].

W Wojskach Specjalnych – znak orła Wojsk Specjalnych tłoczony z blachy srebrzystej i oksydowany, o wysokości 47 mm; wnętrze tarczy amazonek jest barwy czarnej[29][27][30][31].

Beret, z wyjątkiem Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych i Wojsk Obrony Terytorialnej, nosi się[32] lekko przechylony na prawe ucho. Prawą krawędź beretu opuszcza się w dół nieco ku tyłowi, tak aby przysłaniał ucho. Beret marynarski nosi się lekko przechylony na prawe ucho. Dolna jego krawędź powinna znajdować się na wysokości około 40 mm nad lewą brwią oraz około 20 mm nad prawą brwią. Prawą krawędź denka opuszcza się w dół nieco ku tyłowi, tak by nie przysłaniała ucha.

W Wojskach Specjalnych[r] i Wojskach Obrony Terytorialnej beret nosi się lekko przechylony na prawe ucho w taki sposób, by znak Orła Wojskowego znajdował się nad lewą brwią. Prawą krawędź beretu opuszcza się w dół nieco ku tyłowi, tak aby przysłaniał ucho.

Przy wystąpieniach bez nakrycia głowy beret nosi się w lewej kieszeni spodni, która ma być otwarta i orzełek ma być skierowany ku przodowi (mundur wz.2010) [33].

Oznaki stopni wojskowych na beretach[34] wykonane są techniką haftu lub termonadruku. Na beretach generałów[s], a także w składzie ubioru galowego i wyjściowego Żandarmerii Wojskowej, w jednostkach powietrznodesantowych i kawalerii powietrznej, jednostkach obrony wybrzeża oraz 11 Dywizji Kawalerii Pancernej - haftowane srebrzystym bajorkiem.

Oznak stopni wojskowych nie nosi się na beretach: Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych, Wojsk Obrony Terytorialnej, beretach roboczych i specjalnych[34].

Żołnierze Wojska Polskiego służący w Wielonarodowym Korpusie Północno-Wschodnim (MNC NE) w Szczecinie, noszą (od września 2012) berety ciemnogranatowe z metalową oznaką rozpoznawczą korpusu w miejscu orła i bez dystynkcji[35].

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

 1. Z czasem płowiały na kolor rudobrązowy
 2. Berety błękitne noszono wbrew rozkazowi wprowadzającemu dla kompanii berety popielate
 3. Dotychczas nosili go jedynie żołnierze 1 DPanc i 16 BPanc, a pozostali żołnierze - furażerki
 4. Beretów nie otrzymały jednostki żandarmerii — używano w nich okrągłych czapek angielskich z sukiennym daszkiem
 5. posiadał gumkę, którą zakładano pod brodę podczas wietrznej pogody
 6. z orłem wojsk lotniczych
 7. posiadał gumkę, którą zakładano pod brodę podczas wykonywania prac na lotnisku
 8. 48 kompania specjalna, 56 kompania specjalna i 62 kompania specjalna
 9. z orłem wojskowym Marynarki Wojennej
 10. z orłem wojskowym Wojsk Obrony Terytorialnej
 11. z orłem wojskowym Wojsk Specjalnych
 12. z orłem wojskowym Wojsk Specjalnych
 13. w zestawie umundurowania polowego
 14. z orłem wojskowym Wojsk Specjalnych
 15. z orłem wojskowym Sił Powietrznych
 16. z orłem wojskowym Sił Powietrznych
 17. rozwiązano go decyzją MON z dnia 28.12.2011 roku
 18. z wyjątkiem Jednostki Wojskowej Nr 4026
 19. z wyjątkiem Wojsk Specjalnych i Wojsk Obrony Terytorialnej

PrzypisyEdytuj

 1. a b c Jan Tarczyński: Pojazdy w Wojsku Polskim. Polish Army vehicles : 1918–1939. s. 396.
 2. a b c Marian Żebrowski: Zarys historii polskiej broni pancernej 1918-1947. s. 180.
 3. a b Stanisław Komornicki: Wojsko Polskie 1939–1945 : barwa i broń. s. 113.
 4. Henryk Wielecki: Polski mundur wojskowy 1918-1939. s. 68, 101. (pol.)
 5. Henryk Wielecki: Polski mundur wojskowy 1918-1939. Bellona, 1995, s. 51. ISBN 83-11-08510-2.
 6. a b Stanisław Komornicki: Wojsko Polskie 1939–1945 : barwa i broń. s. 165–166.
 7. Zdzisław Żygulski jun: Polski mundur wojskowy. s. 127.
 8. Leonard Ratajczak: Historyczny rodowód polskiego ceremoniału wojskowego. s. 107.
 9. Stanisław Komornicki: Wojsko Polskie 1939–1945 : barwa i broń. s. 177–178.
 10. a b c d Stanisław Komornicki: Wojsko Polskie 1939–1945 : barwa i broń. s. 194.
 11. Murgrabia 1990 ↓, s. 19-21.
 12. Beret i inne nakrycia głowy (pol.). dpm-soldier.pl. [dostęp 2012-06-27].
 13. Rozkazy dzienne 1943 ↓, s. 231.
 14. Za J. Murgrabia s. 21: Dziennik Rozkazów NW i MON nr 6/43 poz.67
 15. Stanisław Komornicki: Wojsko Polskie 1939-1945 : barwa i broń. s. 262.
 16. Stanisław Komornicki: Wojsko Polskie 1939–1945 : barwa i broń. s. 300. ISBN 83-223-2055-8.
 17. Przepisy ubiorcze żołnierzy Wojska Polskiego w czasie pokoju, wyd. MON 1961
 18. Przepisy ubiorcze żołnierzy Wojska Polskiego Tom III-B, wyd. MON 1972, s. 35
 19. a b c d Przepisy ubiorcze żołnierzy Wojska Polskiego Tom I, wyd. MON 1972, s. 35
 20. Przepisy ubiorcze żołnierzy Wojska Polskiego Tom II-B, wyd. MON 1972, s. 45
 21. Przepisy ubiorcze żołnierzy Wojska Polskiego w czasie pokoju, wyd. MON 1961, s. 60
 22. Przepisy ubiorcze żołnierzy Wojska Polskiego Tom I, wyd. MON 1972, s. 49
 23. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 2 grudnia 2004 roku §13 p.2
 24. Barwy i symbole, Wojsko-Polskie.pl [dostęp 2020-06-01] (pol.).
 25. Oznaki stopni wojskowych na nakryciach głowy, 1 stycznia 2021.
 26. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 2 grudnia 2004 roku §14 p.3
 27. a b c Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych: Informator o zasadach noszenia umundurowania i wyekwipowania, orderów, odznaczeń, baretek, odznak oraz oznak przez żołnierzy. Rozdział II, § 25.
 28. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 2 grudnia 2004 roku §14 p.3a
 29. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 2 grudnia 2004 roku §14 p.3b
 30. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych: Informator o zasadach noszenia umundurowania i wyekwipowania, orderów, odznaczeń, baretek, odznak oraz oznak przez żołnierzy. Rozdział I, § 3.
 31. Barwa i odznaki (pol.). [dostęp 2013-09-27]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-07-23)].
 32. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 2 grudnia 2004 roku § 32 p.4
 33. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych: Informator o zasadach noszenia umundurowania i wyekwipowania, orderów, odznaczeń, baretek, odznak oraz oznak przez żołnierzy. Rozdział V, § 55.
 34. a b Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 2 grudnia 2004 roku §34 p.1
 35. One beret, one Corps (ang.). mncne.pl, 2012-09-14. [dostęp 2012-12-20].

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj