Bernard Fox (Ffox) – burmistrz Kazimierza w 1509, 1510 i 1519 roku, wójt Kazimierza w 1501 roku, rajca kazimierski w latach 1509–1520. W 1519 roku oskarżony wraz z trzynastoma innymi przedstawicielami władz kazimierskich o osądzenie i stracenie trzech przedstawicieli szlachty, sądzony przed sądem królewskim w 1520 roku.

Odnotowany w radzie miejskiej w latach 1498–1499 i 1503–1507.

Bibliografia edytuj

  • Poczet sołtysów, wójtów i burmistrzów miast, jurydyk, wsi i gmin przyłączonych do Krakowa do 1915 roku, opracowanie: Bogdan Kasprzyk, Kraków 2013, s. 396.