Bestseller

produkt uzyskujący najwyższy wskaźnik sprzedaży

Bestseller ("best" i "sell" z ang. „najlepiej sprzedający się”) – książka, film, gra lub inne wydawnictwo, które dzięki tematowi, sposobowi ujęcia, szczególnej aktualności lub innym czynnikom uzyskuje w pewnym okresie największą popularność i najwyższe nakłady, niejednokrotnie niezależnie od swej wartości artystycznej.

Katarzyna Bonda z bestsellerową książką swojego autorstwa

Pojęcie bestselleru i kryterium wzrostu sprzedaży jako miary oddziaływania dzieła wiąże się ze sporządzaniem rozmaitych rankingów, jak radiowe listy przebojów, listy publikowane w rozmaitych czasopismach branżowych, głównie muzycznych, listy sprzedaży publikatorów itp. Ich powstanie wiąże się z burzliwym rozwojem kultury amerykańskiej w latach 20. i 30. XX wieku[potrzebny przypis].

W Polsce, w okresie PRL-u miano bestselleru nadawano tym wydawnictwom, które bywały szczególnie trudno dostępne, głównie z przyczyny niewielkich nakładów. Zwykle sprzedawane były „na czarno”[potrzebny przypis].