Bezgrzebieniowce (Ratitae) – termin odnoszący się do grupy ptaków cechujących się brakiem grzebienia na mostku, obejmujących przedstawicieli nadrzędu paleognatyczne poza kusaczami. Zaprzestano używania terminu bezgrzebieniowce w systematyce z uwagi na to, że wiele innych ptaków wtórnie niezdolnych do lotu, a będących bliskimi krewnymi ptaków latających, również nie posiada grzebienia.

Do bezgrzebieniowych zalicza się:

Z analiz filogenetycznych (m.in. z analizy Bakera i współpracowników, 2014, oraz Mitchella i współpracowników, 2014) wynika jednak, że wyżej wymienione grupy nie tworzą kladu, do którego nie należałyby również kusacze[1][2].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Allan J. Baker, Oliver Haddrath, John D. McPherson i Alison Cloutier. Genomic Support for a Moa-Tinamou Clade and Adaptive Morphological Convergence in Flightless Ratites. „Molecular Biology and Evolution”. 31 (7), s. 1686–1696, 2014. DOI: 10.1093/molbev/msu153. (ang.). 
  2. Kieren J. Mitchell, Bastien Llamas, Julien Soubrier, Nicolas J. Rawlence, Trevor H. Worthy, Jamie Wood, Michael S. Y. Lee i Alan Cooper. Ancient DNA reveals elephant birds and kiwi are sister taxa and clarifies ratite bird evolution. „Science”. 344 (6186), s. 898–900, 2014. DOI: 10.1126/science.1251981. (ang.).