Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych (ang. data security) – zespół działań podejmowanych w celu zabezpieczenia danych przechowywanych w pamięci komputera, w szczególności w bazach danych.

Podstawowy sposób zapewnienia ochrony obejmuje:

  • system praw dostępu
  • system haseł
  • równoległy zapis na dwóch oddzielnych dyskach (mirroring)
  • ograniczanie dostępu do danych
  • logowanie dwuetapowe