Bezpiecznik elektryczny

zabezpieczenie elektryczne chroniące przed skutkami nadmiernego natężenia prądu w określonym czasie

Bezpiecznik elektrycznyzabezpieczenie elektryczne instalacji elektrycznej i odbiorników elektrycznych przed skutkami wynikającymi z powodu wystąpienia nadmiernego natężenia prądu w określonym czasie, polegające na przerwaniu przepływu prądu. Zabezpieczenie takie może, ale nie musi chronić instalację lub urządzenie przed uszkodzeniem, ponieważ głównym zastosowaniem bezpiecznika jest przerwanie przepływu prądu, aby nie doprowadzić do dalszych skutków nadmiernego przepływu prądu, takich jak porażenie prądem, wybuch czy pożar. Tak więc w pierwszej kolejności bezpiecznik chroni przed wypadkami, a przy okazji w pewnym stopniu również przed uszkodzeniami lub powiększeniem ich zasięgu. Zamiennie w mowie potocznej używane są też sformułowania: bezpiecznik (w domyśle elektryczny), bezpiecznik automatyczny (w stosunku do wyłączników instalacyjnych i różnicowoprądowych).

Bezpiecznik topikowy typu D (pot. "korek") z nasadką, przykład bezpiecznika elektrycznego

Bezpieczniki a inne zabezpieczenia w obwodach elektrycznych

edytuj

Często (choć niepoprawnie) bezpiecznikami nazywane są inne aparaty elektryczne:

Zobacz też

edytuj