Biblijna Szkoła Strażnicy – Gilead

Biblijna Szkoła Strażnicy – Gilead (ang. Watchtower Bible School of Gilead) – szkoła kształcąca misjonarzy Świadków Jehowy, założona przez Towarzystwo Strażnica w 1943 roku w South Lansing w stanie Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych[1]. Od 1995 roku mieści się w Centrum Szkoleniowym Towarzystwa Strażnica w Patterson w stanie Nowy Jork. Program szkolenia oparty jest przede wszystkim na Piśmie Świętym, a koncentruje się na działalności ewangelizacyjnej[2]. Program zajęć w Szkole Gilead opracowuje i realizuje Dział Szkoleń Teokratycznych pod nadzorem Komitetu Nauczania Ciała Kierowniczego[3]. 16 stycznia 2021 roku naukę zakończyła 149 klasa[4].

Nazwa Szkoły Gilead nawiązuje do regionu Gilead w starożytnym Izraelu i oznacza „kopiec świadectwa”[5].

HistoriaEdytuj

W pierwszych dziesięcioleciach XX wieku Świadkowie Jehowy rozpoczęli działalność misyjną prowadzoną w różnych częściach świata. W gronie ówczesnych misjonarzy byli między innymi: Edwin Skinner, George Wright, Claude Goodman i Ron (Ronald) Tippin, którzy głosili w Indiach[6], William R. Brown, który rozpoczął działalność w Afryce Zachodniej[7], George Young działający m.in. na wyspach Morza Karaibskiego i w krajach Ameryki Południowej[8], Robert Nisbet w krajach afrykańskich[9], Juan Muñiz w Hiszpanii i krajach Ameryki Południowej[10], Frank Dewar w krajach Azji Południowo-Wschodniej[11][12], Käthe Palm głosząca w osiedlach górniczych i na ranczach w Chile[13], Evander J. Coward działający na obszarze państw karaibskich[14], Robert R. Hollister w Azji Południowo-Wschodniej[15], William Johnston, Thomas Walder i George Phillips w krajach południowej Afryki[15] oraz Adolf Weber w Szwajcarii, Belgii, Francji i we Włoszech[15]. Działalność misjonarska była więc prowadzona na niewielką skalę[16].

 
Absolwenci pierwszej klasy Biblijnej Szkoły Strażnicy – Gilead
(1943)

W trakcie trwania II wojny światowej działalność i/lub literatura Świadków Jehowy w wielu krajach były zakazane. Jednakże we wrześniu 1942 roku Świadkowie Jehowy zorganizowali 85 zgromadzeń pod hasłem „Nowy świat”. W głównym mieście kongresowym w Cleveland w stanie Ohio Nathan H. Knorr, wybrany w styczniu tego samego roku na stanowisko trzeciego prezesa Towarzystwa Strażnica, wygłosił przemówienie pod tytułem: „Pokój – czy może być trwały?” Wskazywał w nim, że mimo trwającej wojny musi nastąpić pokój. Opracowano plany wykorzystania tego okresu pokoju do zwiększenia działalności głoszenia. Zarząd Towarzystwa Strażnica, który stanowił ówczesne Ciało Kierownicze Świadków Jehowy, postanowił otworzyć szkołę misjonarską[16][17]. Na początku stycznia 1943 roku grupie 100 pionierów rozesłano poufne zaproszenia. Było wśród nich 49 mężczyzn i 51 kobiet (zarówno małżeństw jak i osób w stanie wolnym). Grupa ta utworzyła 1. klasę studentów pięciomiesięcznego szkolenia rozpoczynając działalność Szkoły Gilead. 1 lutego 1943 roku w uroczystym otwarciu szkoły udział wzięli członkowie zarządu Towarzystwa Strażnica. Zaproszono również wykładowców, przyjaciół i krewnych pierwszych studentów. Wśród mówców byli Frederick W. Franz i William E. Van Amburgh[18]. Zakończenie nauki przez pierwszą klasę miało miejsce 23 czerwca 1943 roku[19].

Do pierwszych pięciu klas zapraszano studentów wyłącznie ze Stanów Zjednoczonych – pierwszą klasą międzynarodową była klasa szósta (1945/1946). 30 Absolwentów pierwszej klasy planowano wysłać do Meksyku[20]. Studenci klasy ósmej po raz pierwszy pochodzili z 18 krajów[21]. Do dziewiątej klasy zaproszono grupę 64 pionierów z Quebecu, których po ukończeniu szkolenia skierowano do różnych miejscowości w Quebecu w celu zakładania nowych zborów[22]. Do klasy jedenastej zaproszono ponad 20 osób japońskiego pochodzenia bądź gotowych udać się do Japonii[23]. W początkowym okresie działalności Szkoły Gilead misjonarze byli wysyłani na tereny zagraniczne, gdzie głosicieli było niewielu lub nie było ich wcale. W pierwszych 10 latach działalności ukończyło ją przeszło 2000 misjonarzy[24][25]. W roku 1955 w terenie usługiwało 1814 misjonarzy[26].

Pierwotnie szkoła nosiła nazwę Biblijne Kolegium Strażnicy – Gilead (ang. Watchtower Bible College of Gilead), później nazwa została zmieniona na obecną. W 1953 roku Szkołę Gilead wpisano do wykazu zatwierdzonych uczelni przez władze Stanów Zjednoczonych, a 30 kwietnia 1954 roku umieszczono ją w publikacji Educational Institutions Approved by the Attorney General. Początkowo mieściła się na Farmie Królestwa w South Lansing w pobliżu miasta Ithaca w stanie Nowy Jork[27]. W 1961 roku szkołę przeniesiono do Biura Głównego w nowojorskim Brooklynie, a w 1988 roku na Farmy Strażnicy do Wallkill w stanie Nowy Jork, gdzie zajęcia rozpoczęły się 17 października. Od kwietnia 1995 roku zajęcia odbywają się w Centrum Szkoleniowym Towarzystwa Strażnica w Patterson w stanie Nowy Jork[2][28].

W latach 1961–1965 pięć klas Szkoły Gilead objęto dłuższym cyklem nauczania. Klasy te składały się głównie z członków rodzin Betel, których przeszkolono w sprawach dotyczących kierowania Biurem Oddziału. Jesienią 1965 roku przywrócono pięciomiesięczny program zajęć a także ponownie położono nacisk na kształcenie misjonarzy[29]. Prowadzono również filie tej szkoły w Meksyku (w latach 1980–1981, w j. hiszpańskim), w Niemczech (w latach 1981–1982 i w roku 1984 i w roku 1992, w j. niemieckim) oraz w Indiach (w 1983 roku, w j. angielskim).

W 1993 roku minęło 50 lat od założenia Szkoły Gilead i w związku z tym na kongres międzynarodowy pod hasłem „Pouczani przez Boga” zaproszono do swoich rodzinnych krajów 1167 misjonarzy, którzy opowiedzieli krótkie relacje z prowadzonej działalności kaznodziejskiej[30]. Po raz kolejny takie zaproszenia wystosowano w roku 1998 w związku z kongresem międzynarodowym pod hasłem „Boża droga życia” oraz w roku 2014 na kongres międzynarodowy pod hasłem „Szukajmy najpierw Królestwa Bożego!”, z którego skorzystało około 4300 misjonarzy[31].

Od 132. klasy, która rozpoczęła naukę 24 października 2011 roku do Szkoły Gilead przyjmuje się wyłącznie specjalnych sług pełnoczasowych – pionierów specjalnych, nadzorców obwodu z żonami, betelczyków, a także misjonarzy terenowych, którzy jeszcze nie ukończyli tej szkoły[32]. Od tamtego czasu 182 absolwentów weszło w skład Komitetów Oddziałów lub Komitetów Krajów[33]. W związku z pandemią COVID-19 od marca 2020 roku do sierpnia 2020 roku zajęcia nowych klas zostały przełożone[34]. W marcu 2020 roku miała rozpocząć szkolenia 149. klasa. Przed ogłoszeniem lockdownu, z 14 krajów dotarło 25 studentów z 50 zaproszonych. Po zniesieniu ograniczeń nałożonych przez władzę na uczelnie, klasa ta, w ścisłym reżimie sanitarnym, rozpoczęła naukę w sierpniu 2020 roku, a zakończyła 16 stycznia 2021 roku (nie zostało zorganizowane uroczyste zakończenie nauki tej klasy z zaproszonymi gośćmi)[4].

Z nauki w tej szkole mogą skorzystać małżeństwa będące co najmniej trzy lata po chrzcie, mające od 21 do 38 lat. Kandydaci muszą biegle posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie, cieszyć się dobrym zdrowiem oraz wyrazić gotowość wyjazdu na teren zagraniczny[35][36].

Do stycznia 2021 roku szkołę ukończyło około 9 tysięcy studentów w 149 klasach[37]. Absolwenci wszystkich klas zostali skierowani do przeszło 170 krajów[16][38]. Po zakończeniu nauki odbywa się uroczyste rozdanie dyplomów i przydział terenu misjonarskiego. Na tę uroczystość zaprasza się również innych obserwatorów. 19 lipca 1953 roku uroczystość rozdania dyplomów 127 absolwentom 21. klasy odbyła się wyjątkowo na międzynarodowym kongresie Świadków Jehowy pod hasłem „Społeczeństwo Nowego Świata”, na nowojorskim stadionie Yankee[39].

Misjonarzem terenowym od kwietnia 2015 roku zostaje absolwent Kursu dla Ewangelizatorów Królestwa. Najpierw pełni służbę jako tymczasowy pionier specjalny, a miejscowy Komitet Oddziału co roku analizuje jego działalność kaznodziejską. Jeżeli ma potencjał jest zalecany jako kandydat na misjonarza terenowego. Nowo zamianowany misjonarz terenowy otrzymuje przydział terenu działalności na 3 lata. Po tym czasie jeśli chcę dalej kontynuować służbę, Komitet Służby Biura Oddziału rozpatruje taką prośbę[40].

Dział Podróży w Biurze Głównym kupuje bilety lotnicze dla zaproszonych studentów. W uzyskaniu wiz pomaga Dział Prawny w Biurze Głównym[3]. W związku z pandemią COVID-19 od marca 2020 roku nauka w Szkole Gilead i na Kursie dla Ewangelizatorów Królestwa została tymczasowo zawieszona.

W 2021 roku na całym świecie działało 3090 misjonarzy terenowych. Zostali przydzielani do zborów, w których są potrzeby związane z głoszeniem. Dodatkowo 1001 misjonarzy terenowych usługiwało w charakterze nadzorców obwodów i ich żon[41].

Zakres szkoleniaEdytuj

Szkolenie to kładzie nacisk na studiowanie Biblii i na sprawy organizacyjne Świadków Jehowy (przedmioty to m.in.: nauki biblijne, przemawianie publiczne, służba polowa, służba misjonarska, dzieje religii, prawo Boże, prawo międzynarodowe, stosunki z władzami, prowadzenie dokumentacji oraz język obcy). W czasie nauki studenci szkoły analizują też każdy werset biblijny oraz uczestniczą w działalności kaznodziejskiej[16][42].

Absolwenci, udający się na tereny misyjne, w rejony gęsto zaludnione, mają wywierać największy wpływ na dzieło głoszenia oraz na działalność zborową miejscowych głosicieli, umacniając ich wiarę[43][44][3]. Zamiast świadczenia ludziom potrzeb materialnych, ich praca misyjna koncentruje się na głoszeniu, że jedynym trwałym rozwiązaniem problemów ludzkości jest Królestwo Boże[45]. Ciało Kierownicze posługuje się Szkołą Gilead, by prowadzić specjalistyczne szkolenia teokratyczne dla niektórych pionierów specjalnych, misjonarzy działających w terenie, którzy jeszcze nie ukończyli tej Szkoły, nadzorców podróżujących oraz wolontariuszy Biur Oddziałów tzw. betelczyków[46]. Doświadczone małżeństwa brane pod uwagę jako kandydaci do Szkoły Gilead proszone są przez Biuro Oddziału o wypełnienie zgłoszenia. Kandydaci brani są obecnie pod uwagę również spośród absolwentów Kursu Biblijnego dla Małżeństw. Misjonarze terenowi są zazwyczaj wysyłani na tereny zagraniczne. Wielu z nich poświęca 130 godzin miesięcznie na służbę kaznodziejską[47]. Ze względu na charakter wykonywanej służby misjonarze terenowi należą do Ogólnoświatowej Wspólnoty Specjalnych Sług Pełnoczasowych Świadków Jehowy[48].

Wykładowcy (lista niepełna)Edytuj

Zajęcia prowadzą wykładowcy z Działu Szkoleń Teokratycznych oraz inni wykładowcy w tym członkowie Ciała Kierowniczego[3]. Wykładowcy: Karl Adams[49], Victor Blackwell[50], Lawrance Bowen[51], Michael Burnett[52], James Cauthon[53], Edward A. Dunlap – były sekretarz szkoły[54], Frederick W. Franz – były rektor szkoły[55], Maxwell G. Friend[50], Ulysses V. Glass[55], Harold Jackson[49], Eduardo Keller[51], Nathan H. Knorr[56], Russell Kurzen[49], Trent Lippold[57]. Wallace Liverance – były sekretarz szkoły[58], Mark Noumair[59], Harry Peloyan[49], Jack Redfort[55], Fred Rusk[49], Sam Roberson[60], William Samuelson[60], Albert D. Schroeder – były sekretarz szkoły[61], Robert Wallen[62].

Kurs dla Ewangelizatorów KrólestwaEdytuj

Kurs dla Ewangelizatorów Królestwa (ang. School for Kingdom Evangelizers) – szkolenie, wprowadzone od września 2014 roku[63][64], w Polsce pierwsza klasa rozpoczęła naukę w marcu 2015 roku[65]. Do czerwca 2015 roku odbyły się dwa pierwsze kursy (klasy)[66] (do marca 2020 roku naukę zakończyło 30 klas: m.in. w Bydgoszczy, Gdańsku, Głogowie, Kołobrzegu, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Sanoku, Sosnowcu, Szczecinie, Warszawie i Zabrzu). Absolwenci kursu w Polsce usługują m.in. w Bułgarii, na Cyprze, Litwie, w Polsce, Niemczech i Słowenii. Szkolenie zastąpiło Kurs Biblijny dla Braci oraz Kurs Biblijny dla Małżeństw. Ten dwumiesięczny kurs został przewidziany dla doświadczonych pionierów gotowych opuścić rodzinne strony i działać tam, gdzie są potrzebni. Z kursu mogą korzystać Świadkowie Jehowy w wieku od 23 do 65 lat – zarówno osoby w stanie wolnym, jak i małżeństwa[5], którzy cieszą się dobrym zdrowiem, są przynajmniej od dwóch lat pionierami, mężczyźni również od dwóch lat starszymi lub sługami pomocniczymi, a małżeństwa muszą być także przynajmniej dwa lata po ślubie. Absolwenci kursu, którzy nie ukończyli 50 lat, mogą być skierowani jako czasowi pionierzy specjalni na odległe lub trudno dostępne tereny[46]. Niektórzy absolwenci zostają zamianowani jako tymczasowi pionierzy specjalni, po corocznej analizie ich działalności. Spośród nich niektórzy z nich mogą zostać misjonarzami terenowymi na początek na okres 3 lat[40].

Dawne kursyEdytuj

Kurs Biblijny dla BraciEdytuj

 
Zaproszenie na zakończenie Kursu Usługiwania

Kurs Biblijny dla Braci (ang. Bible School for Single Brothers; dawniej Kurs Usługiwania ang. Ministerial Training School) – kurs organizowany przez Świadków Jehowy w latach 1987–2014, wprowadzony w październiku 1987 roku w Pittsburghu (Stany Zjednoczone), jako filia Biblijnej Szkoły Strażnicy – Gilead.

Ten ośmiotygodniowy kurs został zorganizowany w 43 krajach, prowadzony w 21 językach. Również w Polsce, od 18 listopada 1993 roku do 23 listopada 2014 roku, odbyło się 44 takich kursów (klas)[65]. Skorzystało z nich około 1000 starszych zboru i sług pomocniczych w stanie wolnym – w wieku 23 do 62 lat – z tego ok. 80 usługuje na terenach zagranicznych. Pozostałym wymaganiem było nieprzerwane usługiwanie przynajmniej przez okres dwóch lat w charakterze starszych lub sług pomocniczych. Od 2002 roku odbywał się w Centrum Kongresowym Świadków Jehowy w Sosnowcu. Na świecie do końca 2011 roku skorzystało z niego 37 445 osób. Od października 2010 roku Kurs Usługiwania nazwany został Kursem Biblijnym dla Braci[67]. Celem kursu było wnikliwe poznawanie Biblii. Studenci uczyli się, jak są zorganizowani religijnie Świadkowie Jehowy i jak sami mogą jeszcze skuteczniej posługiwać się Pismem Świętym podczas głoszenia ludziom oraz zebrań. Rozwijają umiejętność publicznego przemawiania. Absolwenci tego kursu usługują obecnie w 117 spośród 240 krajów, w których działają Świadkowie Jehowy. Część z nich po ukończeniu szkolenia wyjechała na przydzielone tereny krajowe, zagraniczne, lub obcojęzyczne. Podczas kursu studenci posługiwali się Pismem Świętym w Przekładzie Nowego Świata i publikacjami Świadków Jehowy.

Kurs Biblijny dla MałżeństwEdytuj

Kurs Biblijny dla Małżeństw (ang. Bible School for Christian Couples) – szkolenie wprowadzone w październiku 2011 roku w Centrum Szkoleniowym Towarzystwa Strażnica w Patterson (Stany Zjednoczone), a w Polsce w 2013 roku, organizowany był do 2014 roku. Ten dwumiesięczny kurs dla małżeństw Świadków Jehowy w wieku od 25 do 50 lat, które cieszyli się dobrym zdrowiem, byli co najmniej dwa lata po ślubie, minimum dwa lata pionierami. Mąż musiał przynajmniej od dwóch lat nieprzerwanie usługiwać jako starszy zboru lub sługa pomocniczy. Kurs ten poświęcony był wnikliwemu poznawaniu Biblii. Zapewniał małżeństwom szkolenie, dzięki któremu mogli w jeszcze pełniejszej mierze być użyteczne Jehowie Bogu i Jego organizacji. Pary otrzymali przydział terenów na terenie swojego kraju, a niektórzy skierowani zostali zagranicę. Podczas kursu studenci posługiwali się Pismem Świętym w Przekładzie Nowego Świata i publikacjami Świadków Jehowy[68][67][36]. W Polsce do listopada 2014 roku odbyło się pięć takich kursów (klas) (w Słupsku, Krakowie, Lublinie, Chorzowie i Łodzi)[69][70][71], których absolwenci usługują m.in. w Bułgarii, Irlandii, Niemczech, Polsce i Słowenii[72][65].

PrzypisyEdytuj

 1. The New World Society in Action, jw.org [dostęp 2015-09-03] (ang.).
 2. a b Watchtower, Siedemdziesiąt lat Szkoły Gilead, jw.org, 4 listopada 2013 [dostęp 2013-11-05].
 3. a b c d Watchtower, Szkoła Gilead — globalny zasięg oddziaływania, jw.org, 1 grudnia 2020 [dostęp 2020-12-02].
 4. a b Watchtower, JW Broadcasting – czerwiec 2020: Zakończenie nauki przez 149 klasę Szkoły Gilead, jw.org, 7 czerwca 2021.
 5. a b Watchtower, Z jakich szkoleń mogą korzystać pionierzy?, [w:] Kto dzisiaj spełnia wolę Jehowy? [online], Towarzystwo Strażnica, 2018, s. 17, ISBN 978-83-61557-27-2.???
 6. Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 1995, s. 430, 431, 521.
 7. Rocznik Świadków Jehowy 2014, Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 2014, s. 100, 101.
 8. Watchtower, Nosiciel światła dla wielu narodów, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, CXXI, Towarzystwo Strażnica, 1 lipca 2000, s. 22–27, ISSN 1234-1150.
 9. Watchtower, Mój udział w ogólnoświatowej biblijnej działalności wychowawczej, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, CXXIV, Towarzystwo Strażnica, 1 kwietnia 2003, s. 26–30, ISSN 1234-1150.
 10. Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 1995, s. 436, 437.
 11. Rocznik Świadków Jehowy 2013, Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 2013, s. 89, 90.
 12. Rocznik Świadków Jehowy 2011, Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 2011, s. 77, 78.
 13. Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 1995, s. 289, 290.
 14. Rocznik Świadków Jehowy 2005, Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 2005, s. 137–139.
 15. a b c Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 1995, s. 521, 522.
 16. a b c d Aż po krańce ziemi, jw.org [dostęp 2015-01-18].
 17. Watchtower, Osiągnięcia organizacji – ulepszanie w szkoleniach teokratycznych, jw.org, 17 listopada 2020 [dostęp 2020-11-17].
 18. Dzieje Świadków Jehowy w czasach nowożytnych. Stany Zjednoczone Ameryki, Nadarzyn: Towarzystwo Strażnica, s. 124.
 19. Watchtower, JW Broadcasting – czerwiec 2018: Zakończenie nauki przez 144 klasę Szkoły Gilead, jw.org, 1 czerwca 2018 [dostęp 2018-06-10].
 20. Watchtower, Rocznik Świadków Jehowy 1995, Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 1995, s. 199–201.
 21. Watchtower, Dziękuję Jehowie, służąc Mu pełnoczasowo, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, CXXI, Towarzystwo Strażnica, 1 maja 2000, s. 24-28, ISSN 1234-1150.
 22. Watchtower, „Wiedzie mnie szlakami prawości”, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, CXXIX, Towarzystwo Strażnica, 1 marca 2008, s. 26–29, ISSN 1234-1150.
 23. Watchtower, Rocznik Świadków Jehowy 1998, Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 1998, s. 71–73, ISBN 83-86930-18-7.
 24. Watchtower, Świadkowie Jehowy – historia żywej wiary, część 2: Niech zajaśnieje światło, jw.org [dostęp 2014-10-09].
 25. Watchtower, Zakończenie nauki przez 135 klasę Biblijnej Szkoły Strażnicy – Gilead, jw.org [dostęp 2014-10-09].
 26. Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, Nowy Jork: Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, 1995, s. 101, ISBN 83-903551-0-8.
 27. Watchtower, Farma Królestwa: Historia wiary i oddania, jw.org, 8 września 2015 [dostęp 2015-09-08].
 28. Watchtower, Farmy Strażnicy – pół wieku pracy żniwnej, jw.org, 23 grudnia 2013 [dostęp 2013-12-23].
 29. Watchtower, Służba dla Jehowy zawsze była moją rozkoszą, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, CXXXII, Towarzystwo Strażnica, 15 października 2011, s. 18–22, ISSN 1234-1150.
 30. Zachwycające zgromadzenia Pouczanych przez Boga, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Watchtower, 15 stycznia 1994, s. 24–30.
 31. Watchtower, 19 000 lotów w prezencie, jw.org, 13 lipca 2015 [dostęp 2015-12-12].
 32. Watchtower, Królestwo Boże panuje!, Selters/Taunus: Towarzystwo Strażnica, 2014, s. 184.
 33. Watchtower, Zakończenie nauki przez 146 klasę Szkoły Gilead — Przemówienie końcowe i rozdanie dyplomów, jw.org, 25 czerwca 2019 [dostęp 2019-06-25].
 34. Watchtower, JW Broadcasting – grudzień 2020, 7 grudnia 2020.
 35. Rocznik Świadków Jehowy 2012, Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 2012, s. 15, 16.
 36. a b Watchtower, Czy w pełni korzystasz z kształcenia zapewnianego przez Jehowę?, „Nasza Służba Królestwa”, Towarzystwo Strażnica, październik 2011, s. 6, ISSN 1234-1150.
 37. Watchtower, Czym jest Towarzystwo Biblijne i Traktatowe — Strażnica?, jw.org [dostęp 2018-11-27].
 38. Watchtower, Sto lat pod rządami Królestwa!, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, CXXXVI, Towarzystwo Strażnica, 15 listopada 2015, s. 26–30, ISSN 1234-1150.
 39. Watchtower, Gilead Graduates 127 Missionaries, [w:] Report of the New World Society Assembly of Jehovah's Witnesess, Towarzystwo Strażnica, 21 lipca 1953, s. 5 (ang.).???
 40. a b Watchtower, Misjonarze terenowi – pracownicy na żniwach, jw.org, 17 listopada 2020 [dostęp 2020-11-17].
 41. Misjonarze posyłani ‛do najdalszych miejsc na ziemi’, jw.org, 1 czerwca 2021 [dostęp 2021-06-01].
 42. Charles Leathco: 70 lat błogosławieństw na przydzielonym terenie, jw.org [dostęp 2015-09-14].
 43. Rocznik Świadków Jehowy 2012, Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 2012, s. 15, 16, ISBN 978-83-61557-26-5.
 44. Watchtower, Zakończenie nauki przez 136 klasę Biblijnej Szkoły Strażnicy – Gilead, jw.org [dostęp 2014-10-09].
 45. Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 1995, s. 523, ISBN 83-903551-0-8.
 46. a b Królestwo Boże panuje!, Towarzystwo Strażnica, 2014, s. 189, 190.
 47. Watchtower, Pamiętajmy o sługach pełnoczasowych, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, CXXXV, Towarzystwo Strażnica, 15 września 2014, s. 30, 32, ISSN 1234-1150.
 48. Watchtower, „Co ślubujesz, spełnij”, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, kwiecień 2017, s. 3–8, ISSN 1234-1150.
 49. a b c d e Watchtower, Szkoła Gilead – coraz prężniejsza po 50 latach istnienia!, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 1 czerwca 1993, s. 27, ISSN 1234-1150.
 50. a b Watchtower, Spojrzenie wstecz na 93-letnie życie, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 1987, s. 26, ISSN 1234-1150.
 51. a b Watchtower, Ochoczy duch przywiódł ich do Gilead, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 15 grudnia 2001, s. 27, ISSN 1234-1150.
 52. Watchtower, Zakończenie 124 klasy Szkoły Gilead. Misjonarze przyrównani do szarańczy, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 15 sierpnia 2008, s. 30, ISSN 1234-1150.
 53. Watchtower, Zakończenie nauki przez 138 klasę Biblijnej Szkoły Strażnicy – Gilead, jw.org, 2015 [dostęp 2015-11-12].
 54. Watchtower, Szkoła Gilead wysyła do żniwa następnych misjonarzy, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, maj 1973, s. 22, ISSN 1234-1150.
 55. a b c Watchtower, „Rzeczy, które wzmagają nasze oczekiwania”, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 1 grudnia 1989, s. 22, 23, ISSN 1234-1150.
 56. Watchtower, Dzielenie się bezcennym skarbem, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 1 stycznia 1995, s. 20–23, ISSN 1234-1150.
 57. Zakończenie nauki przez 145 klasę Szkoły Gilead — Za kulisami, jw.org, 24 grudnia 2018 [dostęp 2018-12-26].
 58. Watchtower, Absolwenci 108 klasy Gilead zachęceni do pełnienia świętej służby, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 15 czerwca 2000, s. 26, ISSN 1234-1150.
 59. Watchtower, Uroczystość zakończenia nauki przez 134 klasę Szkoły Gilead — „Naśladujcie ich wiarę”, jw.org, 2 kwietnia 2013 [dostęp 2019-12-04].
 60. a b Watchtower, Zakończenie 129 klasy Szkoły Gilead. „To wasz dzień”, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 1 lutego 2011, s. 26, ISSN 1234-1150.
 61. Watchtower, Moje życie w organizacji Jehowy kierowanej duchem świętym, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, grudzień 1988, s. 24, ISSN 1234-1150.
 62. Watchtower, Gorliwi żniwiarze ze Szkoły Gilead wyruszają do pracy!, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Towarzystwo Strażnica, 15 czerwca 2004, s. 25, ISSN 1234-1150.
 63. Watchtower, Zakończenie nauki pierwszej klasy Kursu dla Ewangelizatorów Królestwa, jw.org [dostęp 2015-01-14].
 64. Watchtower, New School Facility in Palm Coast, Florida, U.S.A., jw.org [dostęp 2015-12-18] (ang.).
 65. a b c Ogłoszenia, „Nasza Służba Królestwa”, marzec 2015, s. 8.
 66. Ogłoszenia, „Nasza Służba Królestwa”, październik 2015, s. 4.
 67. a b Rocznik Świadków Jehowy 2012, Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 2012, s. 13.
 68. Watchtower, Historyczne zgromadzenie, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, CXXXII, Towarzystwo Strażnica, 15 sierpnia 2011, s. 21, ISSN 1234-1150.
 69. Ogłoszenia, „Nasza Służba Królestwa”, październik 2013, s. 4.
 70. Ogłoszenia, „Nasza Służba Królestwa”, marzec 2014, s. 4.
 71. Ogłoszenia, „Nasza Służba Królestwa”, sierpień 2014, s. 4.
 72. Ogłoszenia, „Nasza Służba Królestwa”, październik 2014, s. 4.

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj