Biblioteka Klasyków Filozofii

polska seria klasycznej literatury filozoficznej (wyd. PWN; od 1952)

Biblioteka Klasyków Filozofii – seria wydawnicza utworzona w 1950[1] roku w ramach Państwowego Wydawnictwa Naukowego mająca na celu udostępnienie polskiemu czytelnikowi klasycznej literatury filozoficznej – z dziedziny filozofii powszechnej i filozofii polskiej.

Książki z serii Biblioteka Klasyków Filozofii

W latach Polski Ludowej seria była dotowana przez ówczesne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – corocznie pojawiało się kilka nowych tomów, których nakłady osiągały liczbę kilku tysięcy, uzupełniane dodrukami. Biorąc pod uwagę dobór tytułów, jakie pojawiły się w pierwszej kolejności w ramach serii, trzeba zauważyć próby otwarcia na tradycję Oświecenia (zwłaszcza francuskiego i niemieckiego), historycznie praktycznie nieobecnej w polskiej kulturze duchowej.

Tomy wydane edytuj

Lata 1950.
 
Karta tytułowa Medytacji o pierwszej filozofii (aut. Kartezjusz, I wyd.)
Lata 1960.
 
Traktat o naturze ludzkiej (aut. David Hume)
 • 1960: Andrzej WiszowatyO religii zgodnej z rozumem
 • 1960: Marcus Tullius CiceroPisma filozoficzne
 • 1960: Immanuel Kant – Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka
 • 1960: Kartezjusz – Zasady filozofii
 • 1960: Jan JonstonO stałości natury
 • 1960: Platon – Prawa
 • 1961: Nikołaj CzernyszewskiPisma filozoficzne
 • 1961: Baruch SpinozaListy mężów uczonych do Benedykta de Spinozy oraz odpowiedzi autora wielce pomocne dla wyjaśnienia jego dzieł
 • 1961: EpiktetDiatryby, Encheiridion z dodaniem Fragmentów oraz Gnomologium Epiktetowego
 • 1961: SenekaListy moralne do Lucyliusza
 • 1962: Johann Gottfried HerderMyśli o filozofii dziejów (2 tomy)
 • 1962: John Stuart MillSystem logiki dedukcyjnej i indukcyjnej (2 tomy)
 • 1962: BoecjuszO pocieszeniu, jakie daje filozofia
 • 1962: David HumeDialogi o religii naturalnej
 • 1963: David Hume – Traktat o naturze ludzkiej
 • 1963: TeofrastPisma filozoficzne i wybrane pisma przyrodnicze z dodaniem Charakterów
 • 1963: Georg Wilhelm Friedrich Hegel – Fenomenologia ducha (tom 1), tom 2 (1965)
 • 1964: Immanuel Kant – Krytyka władzy sądzenia
 • 1964: ArystotelesPolityka z dodaniem Pseudo-Arystotelesowskiej Ekonomiki
 • 1964: Pierre GassendiLogika
 • 1964: Georg Wilhelm Friedrich Hegel – Wykłady o estetyce (tom 1), tom 2 (1966), tom 3 (1967)
 • 1965: Aleksandr HercenPisma filozoficzne (tom 1), tom 2 (1965)
 • 1965: Erazm z RotterdamuPodręcznik żołnierza Chrystusowego nauk zbawiennych pełny
 • 1966: Jean-Jacques Rousseau – Umowa społeczna oraz Uwagi o rządzie polskim, Przedmowa do „Narcyza”, List o widowiskach, List o Opatrzności, Listy moralne, List do arcybiskupa de Beaumont, Listy do Malesherbes'a
 • 1966: Giambattista VicoNauka nowa
 • 1966: Bernard BolzanoParadoksy nieskończoności
 • 1966: KsenofontPisma sokratyczne: Obrona Sokratesa, Wspomnienia o Sokratesie, Uczta
 • 1967: Edmund HusserlIdee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii
 • 1967: Karol LibeltSamowładztwo rozumu, Objawy filozofii słowiańskiej, O miłości ojczyzny, System umnictwa, O panteizmie w filozofii
 • 1967: Al-FarabiPaństwo doskonałe, Polityka
 • 1967: Georg Wilhelm Friedrich Hegel – Nauka logiki (tom 1), tom 2 (1968)
 • 1968: Edmund BurkeDociekania filozoficzne, O pochodzeniu naszych idei wzniosłości i piękna
 • 1968: Arystoteles – Fizyka
 • 1968: Diogenes LaertiosŻywoty i poglądy słynnych filozofów
 • 1968: Søren KierkegaardBojaźń i drżenie, Choroba na śmierć
 • 1969: Gottfried Wilhelm Leibniz – Wyznanie wiary filozofa, Rozprawa metafizyczna, Monadologia, Zasady natury i łaski oraz inne pisma filozoficzne
 • 1969: Georg Wilhelm Friedrich Hegel – Zasady filozofii prawa
 • 1969: Baruch Spinoza – Pisma wczesne
 • 1969: Piotr HiszpanTraktaty logiczne
 • 1969: Richard AvenariusLudzkie pojęcie świata
Lata 1970.
 
Karta tytułowa Rozprawy o metodzie (aut. Kartezjusz, I wyd.)
 • 1970: Sekstus EmpirykPrzeciw logikom
 • 1970: Mateusz z KrakowaO praktykach Kurii Rzymskiej
 • 1970: Ludwig WittgensteinTractatus logico-philosophicus
 • 1970: René DescartesRozprawa o metodzie
 • 1970: Władysław TatarkiewiczJakiej filozofii Polacy potrzebują?
 • 1971: Wilhelm OckhamSuma logiczna
 • 1971: Bertrand RussellMój rozwój filozoficzny
 • 1971: Arystoteles – Krótkie rozprawy psychologiczno-biologiczne
 • 1972: Immanuel Kant – Krytyka rozumu praktycznego
 • 1972: Arystoteles – O duszy
 • 1972: Hugo Kołłątaj – Rozbiór krytyczny zasad historii początkowej wszystkich ludów
 • 1972: Ludwig Wittgenstein – Dociekania filozoficzne
 • 1972: August CieszkowskiProlegomena do historiozofii, Bóg i palingeneza oraz mniejsze pisma filozoficzne z lat 1838–1842
 • 1973: Arystoteles – Ustrój polityczny Aten
 • 1973: August ComteRozprawa o duchu filozofii pozytywnej
 • 1973: Pseudo-Platon – Alkibiades I i inne dialogi oraz Definicje
 • 1973: Arystoteles – Analityki pierwsze i wtóre
 • 1974: AwicennaKsięga wiedzy
 • 1974: Edmund HusserlIdee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, Księga druga
 • 1974: Bronisław TrentowskiStosunek filozofii do cybernetyki oraz Wybór pism filozoficznych z lat 1842–1845
 • 1975: Arystoteles – Kategorie i Hermeneutyka z dodaniem Isagogi Porfiriusza
 • 1975: David HumeBadania dotyczące zasad moralności
 • 1975: Thomas ReidRozważania o władzach poznawczych człowieka
 • 1975: Arystoteles – O ruchu zwierząt, O poruszaniu się przestrzennym zwierząt
 • 1976: Michał WiszniewskiBacona metoda tłumaczenia natury i inne pisma filozoficzne
 • 1976: Søren Kierkegaard – Albo-albo
 • 1977: PlutarchMoralia
 • 1977: Arystoteles – Etyka wielka, Etyka eudemejska
 • 1977: Arystoteles – O częściach zwierząt
 • 1977: Gottlob FregePisma semantyczne
 • 1977: David Hume – Badania dotyczące rozumu ludzkiego
 • 1978: Arystoteles – Pisma różne
 • 1978: Arystoteles – Topiki, O dowodach sofistycznych
 • 1978: Bronisław Trentowski – Podstawy filozofii uniwersalnej. Wstęp do nauki o naturze
 • 1979: Arystoteles – O rodzeniu się zwierząt
 • 1979: Friedrich Wilhelm Joseph von SchellingSystem idealizmu transcendentalnego. O historii nowszej filozofii
 • 1979: Fryderyk EngelsDialektyka przyrody
 • 1979: Paul d’Holbach – Etokracja, czyli rząd oparty na moralności
Lata 1980.
 
Zoologia. Historia animalium (aut. Arystoteles, wyd. z XII w.)
 • 1980: Edward AbramowskiMetafizyka doświadczalna i inne pisma
 • 1980: Arystoteles – O niebie
 • 1980: Max SchelerIstota i formy sympatii
 • 1980: Arystoteles – Zagadnienia przyrodnicze
 • 1980: George Edward MooreEtyka
 • 1980: Pietro PomponazziO nieśmiertelności duszy
 • 1980: György LukácsMłody Hegel
 • 1981: Arystoteles – O powstawaniu i ginięciu
 • 1982: György Lukács – Wprowadzenie do ontologii bytu społecznego. T. I
 • 1982: Wilhelm DiltheyPisma estetyczne
 • 1982: Arystoteles – Meteorologika. O świecie
 • 1982: Edmund Husserl – Medytacje kartezjańskie
 • 1982: Arystoteles – Zoologia
 • 1983: Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling – Filozofia sztuki
 • 1983: Arystoteles – Metafizyka
 • 1984: György Lukács – Wprowadzenie do ontologii bytu społecznego. T. II/1 i II/2
 • 1985: György Lukács – Wprowadzenie do ontologii bytu społecznego. T. III
 • 1985: Pseudo-Platon – Zimorodek i inne dialogi
 • 1986: Klasyczna joga indyjska (tłum. Leon Cyboran)
 • 1986: Platon – Timajos. Kritias albo Atlantyk
 • 1987: Max Scheler – Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy
 • 1987: Platon – Listy
 • 1987: Wilhelm DiltheyO istocie filozofii
 • 1988: Ludwig FeuerbachWybór pism. T. I i II (T.II w wykazach serii oznaczany jako nr 158)
 • 1988: Arystoteles – Zachęta do filozofii (w wykazach serii oznaczany także jako nr 158)
 • 1988: Plutarch – Moralia II
 • 1988: Jan Duns SzkotTraktat o pierwszej zasadzie
 • 1988: Arystoteles – Retoryka, Poetyka
 • 1988: Franz BrentanoO źródle poznania moralnego
 • 1988: Søren Kierkegaard – Okruchy filozoficzne. Chwila
 • 1989: Adam SmithTeoria uczuć moralnych
 • 1989: Edmund Husserl – Wykłady z fenomenologii wewnętrznej świadomości czasu
 • 1989: René Descartes – Człowiek. Opis ciała ludzkiego
Lata 1990.
 
Strona tytułowa Dwóch traktatów o rządzie (wyd. z 1690 r.)
 • 1990: Georg Wilhelm Friedrich HegelEncyklopedia nauk filozoficznych
 • 1990: Max Scheler – Problemy socjologii wiedzy
 • 1990: Boecjusz z DacjiO Dobru Najwyższym czyli o życiu filozofa i inne pisma
 • 1990: Edmund Husserl – Idea fenomenologii
 • 1990: Ibn ArabiKsięga o podróży nocnej do najbardziej szlachetnego miejsca
 • 1990: Al-GhazaliNisza świateł
 • 1991: Platon – Gorgiasz. Menon
 • 1991: Antonio GramsciZeszyty filozoficzne
 • 1992: Anzelm z CanterburyMonologion. Proslogion
 • 1992: John LockeDwa traktaty o rządzie
 • 1993: Platon – Faidros
 • 1994: Max Scheler – Cierpienie, śmierć, dalsze życie. Pisma wybrane
 • 1994: Arthur SchopenhauerŚwiat jako wola i przedstawienie. T.1
 • 1994: Georg Wilhelm Friedrich Hegel – Wykłady z historii filozofii. T. 1
 • 1995: Ibn Arabi – Traktat o miłości
 • 1995: René Descartes – Listy do księżniczki Elżbiety
 • 1995: Max StirnerJedyny i jego własność
 • 1995: Arthur Schopenhauer – Świat jako wola i przedstawienie. T.2
 • 1995: Platon – Protagoras
 • 1996: René Descartes – Listy do Regiusa. Uwagi o pewnym pisemku
 • 1996: Georg Wilhelm Friedrich Hegel – Wykłady z historii filozofii. T. 2
 • 1996: Johann Gottlieb Fichte – Teoria Wiedzy (tom 1)
 • 1998: René Descartes – List do Voetiusa
 • 1998: Gottfried Wilhelm Leibniz – Korespondencja z Antoine’em Arnauldem
 • 1999: Franz Brentano – Psychologia z empirycznego punktu widzenia
 • 1999: Edmund Husserl – Badania logiczne. T.2, cz.2
Lata 2000.
 
W poszukiwaniu mądrości życia. Parerga i paralipomena (aut. Arthur Schopenhauer, wyd. oryg., 1851)
 
Ilustracja z Analizy wrażeń i stosunku sfery fizycznej do psychicznej (s. 15, aut. Ernst Mach, 1900)
 • 2000: Edmund HusserlBadania logiczne. T.2, cz.1
 • 2001: Gottfried Wilhelm Leibniz – Teodycea
 • 2002: Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling – Filozofia objawienia. T.1
 • 2002: Arthur Schopenhauer – W poszukiwaniu mądrości życia. T. 1
 • 2002: Wilhelm von HumboldtO myśli i mowie
 • 2002: Georg Wilhelm Friedrich Hegel – Wykłady z historii filozofii. T. 3
 • 2002: Apulejusz z MadauryO Bogu Sokratesa i inne pisma
 • 2005: nieznany autorAsztawakragita: Tajemnice jogi poznania
 • 2006: Immanuel Kant – Metafizyka moralności
 • 2006: Edmund Husserl – Badania logiczne. T.1. Prolegomena do czystej logiki[2]
 • 2006: Georg Wilhelm Friedrich Hegel – Wykłady z filozofii religii. T. 1
 • 2007: Georg Wilhelm Friedrich Hegel – Wykłady z filozofii religii. T. 2
 • 2007: Benjamin ConstantO religii[3]
 • 2009: Ernst MachAnaliza wrażeń[4]
Lata 2010.
Lata 2020.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. Irena Krońska, [w:] Leszek Kołakowski, kulturaparyska.com, „Kultura nr 12/327”, Instytut Literacki, 1974 [dostęp 2024-02-11] (pol.).
 2. Badania logiczne t.1 Prolegomena do czystej logiki – Outlet - Edmund Husserl (Książka) – Księgarnia PWN. pwn.pl. [dostęp 2020-08-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-08-11)].
 3. O religii – Benjamin Constant (Książka) – Księgarnia PWN. pwn.pl. [dostęp 2020-08-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-08-11)].
 4. Analiza wrażeń – Ernst Mach (Książka) – Księgarnia PWN. pwn.pl. [dostęp 2020-08-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-08-11)].
 5. Komentarz do Księgi o przyczynach – Tomasz z Akwinu (Książka) – Księgarnia PWN. pwn.pl. [dostęp 2020-08-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-08-11)].
 6. Biographia literaria – Samuel Taylor Coleridge (Książka) – Księgarnia PWN. pwn.pl. [dostęp 2020-08-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-08-11)].
 7. Sześć punktów teozoficznych – Jakob Bohme (Książka) – Księgarnia PWN. pwn.pl. [dostęp 2020-08-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-08-11)].
 8. Esej o filozofii transcendentalnej – Salomon Maimon (Książka) – Księgarnia PWN. pwn.pl. [dostęp 2020-08-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-08-11)].
 9. Rousseau sędzią Jana Jakuba Dialogi - Jan Jakub Rousseau (Książka) - … [online], archive.ph, 30 czerwca 2022 [dostęp 2022-06-30].
 10. Przedmiot poznania. [online], Księgarnia Internetowa PWN [dostęp 2022-09-02] (pol.).
 11. Filozofia sztuki albo estetyka [online], Księgarnia Internetowa PWN [dostęp 2022-09-02] (pol.).
 12. Pisma teoretyczne [online], Księgarnia Internetowa PWN [dostęp 2023-07-28] (pol.).
 13. Mowy [online], Księgarnia Internetowa PWN [dostęp 2023-08-29] (pol.).