Bieniowe – polana w Gorcach na obszarze Gorczańskiego Parku Narodowego. Znajduje się na północnym stoku pasma Gorca, po wschodniej stronie Przysłopu. Jej nazwa pochodzi od nazwiska pierwszych właścicieli – Bieńków. Położona jest na wysokości 1060-1150 m n.p.m. i ma powierzchnię 19,02 ha. Z prowadzącego grzbietem zielonego szlaku turystycznego jest niewidoczna, jest bowiem oddzielona od niego wąskim pasmem drzew. Prowadzi do niej droga leśna, przy której stoi zamontowana przez park duża tablica informacyjna. Z polany widoki na Gorc, dolinę Kamienicy i wznoszący się na jej drugim zboczu grzbiet Kudłonia z polaną Gorc Troszacki, a także na Beskid Wyspowy.

Polana Bieniowe. W głębi Gorc, Kiczora Kamienicka i Beskid Wyspowy
Polana Bieniowe i widok na Beskid Wyspowy

Polana charakteryzuje się dużą różnorodnością zbiorowisk roślinności. W środkowej części występuje łąka mieczykowo-mietlicowa z coraz już rzadszym mieczykiem dachówkowatym. Na najbardziej żyznej północno-zachodniej części polany występują traworośla z silnie trującą ciemiężycą zieloną (bydło jej nie je), wiechliną Chaixa, bodziszkiem leśnym i omiegiem górskim. Ze storczyków występuje tutaj gółka długoostrogowa i rzadko storczyca kulista. Na podmokłych obszarach przy wyciekach wodnych występuje bogata w gatunki młaka kozłkowo-turzycowa z zakwitającą na wiosnę kniecią górską, a w lecie wełnianką. Po włączeniu polany do obszaru parku narodowego i zaniechaniu jej użytkowania zaczęła ona stopniowo zarastać ekspansywną bliźniczką psią trawką i borówczyskami, a następnie lasem. Park narodowy rozpoczął jej sukcesywne koszenie celem zachowania cennych zbiorowisk łąkowych.

Przed II wojną światową istniało tutaj (podobnie jak na polanach Stawieniec i Wzorcowej) doświadczalne gospodarstwo hodowli bydła. W 1944 partyzanci 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w jego budynkach urządzili szpital polowy. Zabudowania te uległy zniszczeniu w trakcie próby likwidacji przez Niemców oddziałów partyzanckich w październiku 1944 roku. Zginął wówczas tylko jeden partyzant AK (plutonowy Władysław Pisarski ps. „Piwonia”), jego mogiła znajduje się w lesie na grzbiecie pomiędzy Przysłopem a Gorcem.

Charakterystyczny wygląd polany Bieniowe można podziwiać z polan Beskidu Wyspowego pod Jasieniem i Mogielicą. Szczególnie dobrze jest widoczna z polany Stawieniec i Gorc Porębski.

BibliografiaEdytuj

  • Marek Cieszkowski, Paweł Luboński: Gorce- przewodnik dla prawdziwego turysty. Pruszków: Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, 2004. ISBN 83-89188-19-8.
  • Gorce. Mapa turystyczna 1:50 000. Kraków: Compass, 2007. ISBN 978-83-89165-39-8.
  • Opracowana przez Gorczański Park Narodowy tablica informacyjna na polanie.