Bilet okresowy

Bilet okresowy – dokument uprawniający do korzystania z transportu zbiorowego w określonym czasie, za stałą opłatą abonamentową (ryczałt).

Zbliżeniowa karta miejska z Łodzi (Migawka), zapisywany jest na niej bilet okresowy
Warszawska Karta Miejska

Bilet okresowy dotyczy najczęściej komunikacji miejskiej lub podmiejskiej. Uprawnienie może dotyczyć całej sieci komunikacyjnej określonego obszaru lub określonych stref, linii itp.

W gwarze łódzkiej bilet okresowy nazywany jest „migawką”. Obecnie istnieje w postaci miejskiej karty zbliżeniowej (podobnej do karty płatniczej), na której kodowane (tzn. zapisywane) są m.in. bilety okresowe, uprawniające do przejazdu komunikacją w strefie miejskiej i aglomeracyjnej, czy przejazdy rowerem publicznym.

Zobacz teżEdytuj

Nazewnictwo potoczneEdytuj