Bioinżynieria (inżynieria bioprocesowa) – dział biotechnologii. Odpowiada na pytania z zakresu rozwiązywania technicznych i ekonomicznych problemów związanych z procesami biotechnologicznymi prowadzonymi w skali przemysłowej.

Główne obszary zainteresowań:

  • optymalizacja procesów biochemicznych i mikrobiologicznych
  • tworzenie nowych technologii
  • projektowanie nowej aparatury (bioreaktory)
  • projektowanie nowych urządzeń diagnostycznych i terapeutycznych

Gałęzią bioinżynierii jest biopreparacja (nauka o izolacji i oczyszczaniu produktów uzyskanych w procesach biochemicznych).