Biologizm

Biologizm – stanowisko filozoficzne rozpatrujące ogół zagadnień filozoficznych, zwłaszcza dotyczących indywidualnych i społecznych zachowań ludzi, z punktu widzenia biologii. Głównymi reprezentantami biologizmu byli uczeni ewolucjoniści Charles Darwin oraz Herbert Spencer. Ponadto kierunek ten występuje u filozofów życia (np. Henri Bergson) i w etyce (Fryderyk Nietzsche).

Pokrewnym kierunkiem filozoficznym dla biologizmu jest organicyzm, który zakłada że społeczeństwo funkcjonuje i rozwija się jak żywy organizm. Oddziaływanie biologizmu można odnaleźć w behawioryzmie, kierunku w psychologii zakładającym, że ludzie podobnie jak wszystkie inne zwierzęta działają według stosunkowo prostych zasad opierających się na stałych, odruchowych lub wyuczonych reakcjach na bodźce.

Zaczątki biologizmu można odnaleźć już u Arystotelesa, jednak stanowisko to pojawiło się na dobre w myśli filozoficznej i refleksji naukowej dopiero w XIX wieku wraz z opublikowaniem teorii ewolucji przez Charlesa Darwina. Duże znaczenie w upowszechnieniu tego kierunku miał socjolog i filozof Herbert Spencer.

Termin został utworzony na przełomie XIX i XX w. przez Heinricha Rickerta[1].

PrzypisyEdytuj

  1. Kronika medycyny. Marian B. Michalik, Bogdan Ney, Tadeusz Płusa (red., tłum.). Warszawa: Kronika, 1994, s. 306. ISBN 83-86079-01-0.

BibliografiaEdytuj

  • Encyklopedia PWN, Tom 1, Warszawa 1991, s. 230.
  • Historia filozofii, Tom III, Władysław Tatarkiewicz, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988, s. 522.
  • biologizm. W: Słownik języka polskiego [on-line]. sjp.pwn.pl. [dostęp 2018-11-09].