Biskup sufragan (łac. episcopus suffraganeus) – biskup diecezjalny sufraganii, czyli diecezji lub archidiecezji należącej do metropolii, a niebędącej stolicą metropolitalną.

Biskup sufraganii jest sufraganem względem metropolity.

Sufraganem nie jest biskup diecezji podlegającej bezpośrednio Stolicy Apostolskiej (episcopus exemptus).

Znaczenie potoczne edytuj

Określenia tego używa się czasem w kontekście nieformalnym w odniesieniu do biskupów pomocniczych (episcopus auxiliaris, vicarius in pontificalibus).

Zobacz też edytuj