Biskup sufragan

Biskup sufragan (łac. episcopus suffraganeus) – biskup ordynariusz diecezji lub archidiecezji (sufraganii) należącej do metropolii, nie będącej stolicą metropolitalną; biskup ten jest sufraganem względem metropolity – sufraganami nie są biskupi diecezji niepodlegających metropolicie (episcopus exemptus).

Określenia tego używa się czasem także mniej prawidłowo w odniesieniu do biskupów pomocniczych (episcopus auxiliaris, vicarius in pontificalibus).

Zobacz teżEdytuj