Bitwa Kazimierza z Miecławem

Bitwa Kazimierza z Miecławem – rozstrzygające starcie w walce Kazimierza Odnowiciela z Miecławem w 1047 roku, w wyniku którego Kazimierz podporządkował sobie Mazowsze.

Bitwa Kazimierza z Miecławem
Czas 1047
Miejsce Mazowsze
Terytorium Polska
Wynik zwycięstwo Kazimierza Odnowiciela, przyłączenie Mazowsza i Pomorza do Polski
Strony konfliktu
Polacy, Rusini Mazowszanie, Pomorzanie
Dowódcy
Kazimierz I Odnowiciel Miecław
Straty
Nieznane Bardzo duże
brak współrzędnych
Państwo Miecława

Tło starciaEdytuj

Miecław był urzędnikiem na dworze króla Mieszka II. Pod koniec rządów Mieszka, lub wkrótce po jego śmierci, Miecław opanował Mazowsze i jak pisze Gall Anonim, we własnym przekonaniu, był jego księciem i naczelnikiem. Podczas reakcji pogańskiej w Polsce na Mazowszu panował spokój dzięki czemu zgromadziło się tam wielu uciekinierów z terenów objętych buntami i obcymi najazdami. Miecław nie podporządkował się powracającemu do kraju prawowitemu władcy Kazimierzowi I. W roku 1041 jak podaje Nestor, Jarosław Mądry wyprawił się przeciw Mazowszanom, podobnie jak w przypadku wyprawy z 1047 roku Nestor nie wspomina o udziale w niej wojsk Kazimierza I, mimo to przypuszcza się, że i w tej wcześniejszej wojnie Kazimierz brał udział. Wojna ta nie przyniosła żadnego rozstrzygnięcia.

Zestawienie siłEdytuj

Gall Anonim napisał, że po stronie Miecława walczyło 30 hufców, a Kazimierz miał jedynie 3 hufce przy czym prawdopodobne jest, że nie bierze on pod uwagę wojsk Jarosława Mądrego. Siły mogły być zatem bardziej wyrównane.

BitwaEdytuj

Miejsce bitwy jest dziś nieznane, choć znał je jeszcze Gall, który podaje, że było położone nad rzeką, o urwistym brzegu. W czasie powstania jego kroniki było jeszcze widać ślady bitwy. Wydaje się, że była ona wymuszona przez Kazimierza I Odnowiciela, który dążył do rozstrzygnięcia starcia przed nadejściem sprzymierzonych z Miecławem Pomorzan. Bitwa była zażarta, zginął w niej Miecław i wielu Mazowszan, również życie Kazimierza było zagrożone – uratował go prosty żołnierz, który miał być później wyniesiony do wielkich godności.

SkutkiEdytuj

Podstawowym skutkiem bitwy było ponowne przyłączenie Mazowsza do Polski. Wkrótce po tej bitwie Kazimierz rozbił nadciągające z pomocą Miecławowi wojska Pomorzan.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

Informacje o bitwie pochodzą z dwóch podstawowych źródeł: polskiej Kroniki Galla Anonima i ruskiej Kroniki Nestora, przy czym kronika Galla nie wspomina o udziale wojsk ruskich a Powieść minionych lat o udziale wojsk polskich w walce.